Etter å ha møtt utenriks— og forsvarskomiteen på Stortinget torsdag og deltatt på åpent møte i Stortinget fredag, påberoper lederen for Irans nasjonale motstandsråd – Maryam Rajavi – seg støtte fra 91 stortingsrepresentanter.

De har skrevet under på en oppfordring til den norske regjeringen om å ta en lederrolle internasjonalt for å hindre tvangsflyttingen av flere tusen opposisjonelle som har bosatt seg i Ashraf-leiren rett over grensen til Irak.

Ber om støtte

  • Tvangsflyttingen innebærer flere brudd på disse menneskenes grunnleggende rettigheter og har en massakre som mål. Norge kan ta en historisk rolle i denne saken på grunn av deres høye troverdighet i verdenssamfunnet, sa Maryam Rajavi under et lukket møte i utenriks- og forsvarskomiteen.

Innbyggerne i Ashraf-leiren har frist til 15. desember med å flytte. Rajavi tror iranske myndigheter ønsker seg et blodbad for å svekke opposisjonen. Da leiren ble angrepet av irakiske styrker i sommer, ble minst 11 mennesker drept.

Frykter tap av liv

  • Situasjonen er akutt for de 3.400 menneskene som bor i Ashraf-leiren. Vi er rystet over angrepet i sommer og oppriktig redde for deres liv og helse, sier Morten Høglund, som sitter i komiteen for Fremskrittspartiet, til NTB.

Irans nasjonale motstandsråd er en paraplyorganisasjon for flere iranske motstandsgrupper, blant annet Folkets mujahedin, og har som øverste mål å styrte regimet i Teheran. Organisasjonen ble grunnlagt i Paris i 1981 i kjølvannet av den iranske revolusjonen. Organisasjonen har i dag over 500 medlemmer og anser seg selv som Iran eksilparlament.