Opptak av mannens telefonsamtaler, der han ifølge Vestnytt angivelig inviterer til og innrømmer seksuell kontakt med gutter under 16 år, sirkulerer nå på Sotra.

– Bare tull, sier mannen i 50-årene til avisen.

– Kjenner stemmen

Politiet har etter samtaler med mannen bestemt seg for at de ikke ønsker å etterforske opplysningene mannen kommer med på opptaket.

— Det inviteres til straffbare handlinger, men invitasjonen i seg selv er ikke straffbar. En parallell: Det er straffbart å rane en bank, det er ikke straffbart å prate om å rane den, sier lensmann Torgils Lutro i Fjell og Sund til bt.no.

— Men vi biter oss selvsagt merke i det som blir sagt, føyer han til.

Etter det bt.no kjenner til har mannen på opptaket i flere år vært i politiets søkelys for seksuelt misbruk av barn. Han er imidlertid aldri tiltalt eller dømt for overgrep.

Politiet har flere ganger fått tips om at han har forgrepet seg mot barn, og i 1998 ble han registrert som mistenkt i en slik sak. Flere ganger skal han ha blitt stoppet på øde steder med svært unge gutter i bilen.

— Disse opplysningene øsnker jeg ikke å kommentere, sier Lutro.

Avviser overgrep

Mannen avviser at han har begått overgrep, og hevder han blir trakassert av en ungdomsgjeng.

– De ringer meg opptil 25 ganger om dagen. Jeg vet ikke hvem dette er. Samtalene dreier seg stort sett om sex-preik og trusler, sier han til VestNytt.

Lensmannen slår fast at opptakene er ulovlige, fordi mannen åpenbart ikke er klar over at samtalene blir tatt opp.

— Vi avventer en eventuell anmeldelse fra ham. Foreløpig har vi ikke noen spesiell formening om hvem det er, men vi vil selvsagt prøve å sikre oss spor, sier Lutro.

— Det er et tegn i tiden, dette. Teknologien gjør det lett å ta opp samtaler og filme hendelser, før opptakene deretter blir spredt uten aktørenes samtykke. Svært uheldig, sier lensmannen.

Anmeldte sjikane

Mannens advokat, Joacim Holter, sier klienten er blitt plaget i lengre tid.

– Han er flere ganger blitt anklaget for overgrep, han blir sjikanert i telefonoppringninger om natten, og huset og bilen hans er blitt utsatt for skadeverk. Dette har han anmeldt. Han har ingen formening om hvorfor han blir plaget på denne måten, sier Holter.

– Nå er han ulovlig tatt opp på bånd. Jeg har anbefalt ham å anmelde det, fortrinnsvis i Bergen sentrum, fordi han føler han ikke blir tatt alvorlig på lensmannskontoret.

– Hvorfor innrømmer han tilsynelatende overgrep dersom det bare er oppspinn?

– Jeg har ikke hørt opptakene, så det kan jeg ikke kommentere. Dersom det mot formodning skulle bli åpnet straffesak vil opptakene uansett ikke kunne brukes som bevis, siden de er ulovlig ervervet, sier Holter.