I disse dager inviteres bergensere, bergenske organisasjoner og bedrifter, og alle andre, til å bli med i nyskapningen Raftohusets Venner.

— Ikke minst for å skaffe midler til driften av Raftohuset, forteller Anders Kvam, styremedlem på Menneskerettighetenes plass på Nygårdshøyden og initiativtaker til venneforeningen.

En skriftlig invitasjon er allerede sendt til et tusentall kontaktpersoner, men Kvam og hans medspillere vil gjerne ha så mange som mulig med i støttearbeidet.

Sliter med driften

— Til tross for offentlige tilskudd, sliter vi til en viss grad med å holde huset, sier Kvam.

Nå åpner stiftelsen altså for medlemskap i en venneforening - med en rekke medlemsfordeler som bonus.

Blant annet invitasjon til utdeling av Raftoprisen, gratis adgang til arrangementer i regi av Raftohuset, deltakelse i sosiale arrangementer i Raftohuset og leie av huset til spesielle anledninger.

Huset rommer i dag en rekke organisasjoner, og aktivitetene spenner fra informasjon til aksjoner.

Åpnet i 1999

Humanisten og journalisten Egil Rafto døde i 1997. I november 1999 ble Raftohuset offisielt åpnet, etter mer enn to års dugnadsarbeid.

Da var adressen i Olaf Ryes vei blitt til Menneskerettighetenes plass 1 - den eneste adressen på plassen.

Blant organisasjonene som i dag befolker huset er Stiftelsen Egil Raftos hus, Professor Thorolf Raftos stiftelse for Menneskets Rettigheter, Norsk Folkehjelp, Bergen, Norsk Folkehjelps prosjekt nettverkskreditt, Hordaland og Sogn og Fjordanes avdelinger av Amnesty International, og flere er på vei inn.

De som inviterer

De som har underskrevet invitasjonen til venneforeningen er Anders Kvam. Jan Ramstad, Therese Jebsen og Dag A. Stiegler, alle med tilknytning til arbeidet i Raftohuset.

For privatpersoner vil medlemskapet koste 150 kroner, mens organisasjoner, bedrifter og institusjoner inviteres til å betale minimum 500 kroner. Et stiftelsesmøte vil bli holdt tidlig neste år.

Interesserte kan ta kontakt med Anders Kvam via postadresse Porsveien 27, 5142 Fyllingsdalen eller direkte til Raftohuset.

RAFTOHUSET: Bergensere og andre intersserte inviteres til å bli med i en ny venneforening rundt Raftohuset på Menneskerettighetenes plass på Nygårdshøyden.
Foto: Bjørn Erik Larsen