— I dag lanserer jeg kampanjen Fotball mot vold, sammen med blant andre Håkon Opdal og Skeids G16-lag. Menn mobiliserer mot vold mot kvinner, melder Audun Lysbakken på Twitter.com.

Fotball treffer menn

Som kampanjeambassadør skal Håkon Opdal spre et viktig busskap han selv kan stå inne for.

— Menn burde ta ansvar hele tiden. Det er tross alt menn som er i posisjon til å stoppe dette. Jeg vil gjerne være med å spre dette budskapet, sier Opdal.

Kampanjen presenterer i dag nettsiden www.fotballmotvold.no. Målet er å gjøre menn oppmerksomme på hvordan de kan varsle og si ifra om vold.

Det er inngått et samarbeid med Norges Fotballforbund (NFF) og Hvitt Bånd Norge for å nå frem til menn. Fotballen er en viktig møteplass for menn, og Norges Fotballforbund ønsker gjennom samarbeidet å ta samfunnsansvar gjennom å være gode rollemodeller for menn generelt.

Kampanjens mål er å bekjempe vold mot kvinner på mannsarenaer. Kampanjen er et samarbeid mellom Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) og Hvitt Bånd, med støtte fra Norges Fotballforbund.

Opdal er ambassadør

Håkon Opdal (Brann) og Jo A. Gundersen (Skeid) er ambassadører for kampanjen. På nettsiden www.fotballmotvold.no deler Opdal sitt syn på saken.

— Vold er stygt både på og utenfor fotballbanen. Derfor støtter jeg kampanjen fotball mot vold og Hvitt bånd, deler Opdal.

Fire av ti menn kjenner til en mann i sin omgangskrets eller sitt nærmiljø som har utøvd vold mot en kvinne.

Opdal har heldigvis ikke opplevd vold mot kvinner i egen omgangskrets. Han ønsker gjennom denne kampanjen at terskelen for å søke hjelp blir lavere og at flere kvinner skal føle seg trygge.

— Nå er det på tide at menn viser at vi vil ha slutt på volden mot kvinner, sier Audun Lysbakken.

1 av 10 kvinner utsatt for grov vold

Hver fjerde kvinne har vært utsatt for en eller annen form for vold eller trusler om vold i Norge, mens en av ti er blitt utsatt for grov vold i nære relasjoner.

• 1 av 10 kvinner har opplevd grov vold fra nåværende eller tidligere partner.

• Ca 1800 kvinner og ca. 1700 barn overnattet på et krisesenter i 2009.

• 89 % av beboerne hadde vært utsatt for gjentatte overgrep før de oppsøkte et krisesenter.

— Vold mot kvinner er et samfunnsproblem som angår oss alle. Det er oftest menn som utøver alvorlig vold mot noen i nær relasjon. Vi sitter derfor med nøkkelen til å motvirke vold mot kvinner, sier Lysbakken i en pressemelding.

Regjeringen setter i gang et holdningsarbeid rettet mot gutter og menn for å bekjempe vold mot jenter og kvinner. Det er satt av en million i statsbudsjettet til dette arbeidet.

— Menn må tørre å si ifra om at slik atferd ikke er akseptert. Det finnes tilbud om hjelp til menn som ønsker å endre atferden sin. Vi menn må ta vårt ansvar for å få slutt på volden, avslutter Lysbakken.

Kilde: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress og Rapportering fra krisesentrene 2009 og regjeringen.no

FOTO: Scanpix, Gorm K. Gaare
GORM K GAARE