I går ble forliksklage oversendt. I følge Cristopher Brun er Sophus Pihlsgate i Sandviken det første borettslaget som tar rettslige skritt i gebyrsaken.

— Vi vil kreve tilbake alt vi i en årrekke har blitt lurt av kommunen til å betale for mye. I tillegg vil vi kreve fulle renter på beløpet, sier Christopher Brun.

Sophus Pihls gate borettslag er et lag med 100 leiligheter. Hver boenhet kan ha betalt så mye som 10.000 kroner for mye de siste ti årene. I så fall er det snakk om millionbeløp.

Brun er ikke beroliget av byrådets forsikringer om at alle bergensere skal behandles likt. I denne saken er det bystyret som har siste ordet, understreker han. Brun mener et mulig utfall blir at bare de med rettslig krav får penger tilbake. Ellers blir beløpet uhåndterlig stort.

— Det kan jo også være at vi ikke er tilfreds med bystyrets løsning og velger å prøve saken for retten for om mulig å få mer penger, sier Brun.

Juridisk må et krav om å få pengene igjen fremmes innen et år etter at man er oppmerksom på forholdet. Den fristen kan nærme seg. I mai i fjor trykket BT første artikkel om at bergenserne kan ha betalt for mye i vann- og avløpsavgift.

Brun ser gjerne at andre borettslag gjør felles sak med Sophus Pihlsgate. Juridisk er det lagt til rette for å utvide saken, sier han. Det er advokatfirmaet Schjødt som håndterer saken for borettslaget.

Christopher Brun er også Høyre-politiker.

— Har du klarert denne forliksklagen med resten av partiet?

— Jeg har informert gruppeleder Martin Smith-Sivertsen. Men jeg ønsker å understreke at dette gjør jeg for å sikre borettslagets interesser. Her opptrer jeg som styreformann, sier Brun.