— Vi er et lite og sårbart samfunn som er litt nede for telling nå. Vi har et vindu som lukker seg 9. juni. Da går fristen ut for å få mer penger til gjenoppbygging av Lærdal med i revidert nasjonalbudsjett. Jeg håper et besøk fra kommunalminister Jan Tore Sanner kan bidra til å løfte saken vår. Vi har invitert ham i en mail vi sendte Kommunaldepartementet fredag formiddag, sier Lærdal-ordfører Jan Geir Solheim til BT.

Skuffelse

For en knapp uke siden var ordføreren ute og uttrykte skuffelse over regjeringens bidrag til gjenoppbyggingen etter katastrofebrannen i vinter (se fakta).

Da gjaldt regnestykket, ifølge ordføreren, en tildeling fra regjeringen på 19 millioner kroner - mens søknaden fra Lærdals rådmann var på 58 millioner (30 millioner i ekstra omstillingsmidler over tre år pluss 28 millioner til gjenreisning og utvikling).

OPP I BRANN: Mer enn 100 brannmannskaper fra Lærdal, Årdal, Voss, Bergen, Aurland og Hallingdal kjempet mot flammene i timevis etter at storbrannen brøt ut i Lærdal 18. januar i år. ARKIVFOTO: ELIAS DAHLEN

Kommunestyret i Lærdal har vedtatt et program i år på over 28 millioner kroner for gjenreising og utvikling av Lærdalsøyri — og søkte om å få alt dekket av staten.Men ifølge Solheims regnestykke nå er Lærdal kommune blitt avspist med en tildeling fra Kommunaldepartementet for i år på 9,13 millioner kroner - altså nær 20 millioner mindre.

I de 9,13 millionene inngår ikke penger som ble gitt i akuttfasen.

Nå mener Solheim at usikkerhet i forhold til hvordan søknaden deres skulle behandles, er medvirkende til at det statlige tilskuddet ble så lavt.

— Vi har laget en helhetlig plan for gjenoppbygging, med elleve elementer. Planen griper inn i manges budsjett, ikke bare Kommunaldepartementets. Men vi fant bare et sted å sende en søknad til. Vi så aldri for oss at søknaden bare skulle bli behandlet av ett departement, og sluttbehandles der. Håpet nå er at planen kan bli løftet opp, slik at flere departement ser på muligheten for å gi penger over sine budsjetter, sier Lærdal-ordføreren.

- Egen status

Han er helt åpen på at han ønsker gjenoppbyggingen av Lærdal som en helt egen post i i revidert nasjonalbudsjett.

— En slik egen post i forbindelse med kriser er sjelden, men det har skjedd før. Vi ønsker at Lærdal får en egen status i budsjettene i tre år fremover. Det har hele tiden vært målet vårt. Det vi nå går ut med, er egentlig en appell til alle partier og stortingsrepresentanter. Frem til 9. juni står de fritt til å komme med forslag til det reviderte budsjettet, sier Solheim.

Han understreker at han «på ingen måte» er ute etter Sanner.

— Vi skal ta godt imot ham. Dette er ikke en omkamp om midlene vi fikk fra hans departement. Vi er ikke fornøyd med pengesummen vi har fått, men hovedpoenget er at søknaden ble behandlet på en måte vi ikke så for oss. Vi ønsker bare at Sanner skal se helheten bak planen vår, og at samfunnet vårt er helhetlig rammet. Fra dem som har mistet alt, og noen av dem vil vi at Sanner møter, til administrasjonen i kommunen, sier Solheim.

INVITERT: Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ble fredag invitert til Lærdal. ARKIVFOTO: HÅVARD BJELLAND