Bakgrunnen er at årets bevilgning av penger til Stiftelsen Bryggen gikk ned i 2007.

Torstein Dahle (RV) oppfordret byrådet til å presse på for å få mer penger til restaureringsarbeidet, slik at Stiftelsen Bryggen kan videreføre arbeidet som planlagt.

Byrådslederen lovet å prøve å få ministeren i tale.