Det lover leder av Acta Asset Management AS, Geir Inge Solberg.

Han tror fusjonen mellom Norsk Hydros olje— og gassdivisjon og Statoil kan føre til en videre utbygging i Sandsli-området, og at det kan være med på å øke trafikkgrunnlaget for en bybane helt til Flesland. Acta Asset Management-lederen mener at man også må begynne å planlegge en utløper mot vest.

– Når det først skal bygges en bybane i Bergen, må den bygges for fremtiden, sier han.

Norge langt bak

Solberg ser for seg en sterk vekst i industriutbygging og folketilvekst i Sotra/Øygarden-området.

– Ute i verden ser vi en økende interesse fra private investorer for å gå inn i offentlig infrastruktur. Vi trenger ikke gå lenger enn til Sverige; i Stockholm har private investorer gått inn i Arlandabanen, sier Solberg.

Han fastslår at Norge ligger langt bak utlendingene i utbygging av infrastruktur.

– Når vi har besøk fra utlandet, og det har vi ofte, er gjestene våre forundret over at verdens rikeste land har så dårlig infrastruktur. De rister på hode og tror nesten ikke det de ser.

Garantier for inntjening

Solberg viser til en stor investormasse med milliardbeløp som investeres i prosjektene deres, det være seg boligeiendommer, næringseiendommer eller shipping.

– Hva må til for at Acta-investorene skal gå inn i et bybaneprosjekt?

– Vi må selvfølgelig ha garantier for en inntjening som kan gi avkastning, men alt dette er et spørsmål som må løses gjennom forhandlinger hvis det blir aktuelt, sier Geir Inge Solberg.

Han er overbevist om at mange av deres kunder vil være interessert i å investere i infrastruktur «så lenge det kan gis en fast og god avkastning på investeringene».

Ikke oppglødd

Byråd for miljø og byutvikling, Lisbeth Iversen, virker ikke særlig oppglødd over tilbudet om finansiering fra aktører som er ute etter avkastning på Bybanen.

– Vi ønsker heller å fremme ordninger der selskaper som etablerer seg langs Bybanen får anledning til å utnytte sine eiendommer bedre enn i dag mot å delta i utbyggingen av infrastrukturen, sier Iversen.

Hun ser ikke bort ifra at de kan fire på kravet om så og så mange parkeringsplasser, slik at mer av eiendommen i stedet kan utnyttes til fortetting og dermed oppnå høyere verdi.

– Dette er noe som kan nedfelles i utbyggingsavtaler. Men det krever også tilpasninger i forhold til for eksempel plan- og bygningsloven. Vi har tatt dette opp med Samferdselsdepartementet, og disse tankene ble tatt imot med interesse, sier Lisbeth Iversen.

PRIVATE INVESTORER: Når det først skal bygges en bybane i Bergen, må den bygges for fremtiden. Å stoppe her på Nesttun, holder ikke, mener Acta Asset Management AS, Geir Inge Solberg. Han vil satse på private investorer i prosjektet
+2KSST3