Gulating lagmannsrett dømte investoren til 45 dagers betinget fengsel.

Lovbruddet skjedde i mars 2007. Den fornærmede mannen besøkte da et utested i Bergen sammen med noen kamerater. Utpå kvelden skal han ha kommet med noen bemerkninger til en av servitørene. Hun oppfattet dette som svært ubehagelig og ble ute av seg.

«Knuse inn døren»

Investoren fikk vite om hendelsen gjennom andre medarbeidere på utestedet, og tok selv kontakt med jenten for å høre om det som hadde skjedd. Hun hadde ikke behov for å bli sykemeldt, men satte pris på å få snakke om det hun hadde opplevd.

Samme kveld prøvde 36-åringen å få kontakt med den fornærmede mannen på mobiltelefon. Da han ikke lyktes med dette oppsøkte han mannen der han bodde sammen med samboeren sin. Klokken var da halv ett om natten. Investoren ba fornærmede om å komme ut eller slippe han inn i huset slik at de to kunne snakke sammen. Dette var fornærmede lite villig til.

Deretter truet investoren med at han kunne slå inn eller knuse døren hvis han ville. Etter en stund sa 36-åringen at saken kunne løses hvis mannen skrev et unnskyldningsbrev til servitøren og la dette i en konvolutt sammen med 12 000 kroner.

Fikk voldsalarm

Pengene skulle dekke utgifter til sykemelding for kvinnen, og leveres på utestedet.

Fornærmede forklarte at han opplevde situasjonen som svært truende. Dagen etter episoden oppsøkte han politiet for å få hjelp. Mannen ble utstyrt med voldsalarm og valgte å reise bort noen dager i etterkant.

I Bergen tingrett ble investoren dømt til ubetinget fengsel i 45 dager. Men saken ble altså anket til lagmannsretten, der den først ble avvist. Etter flere runder med klager ble saken likevel fremmet på nytt.

Høy inntekt og formue

Investoren er oppført med svært høy inntekt og formue. Selv om beløpet som han prøvde å true til seg var lite i denne sammenhengen mener lagmannsretten dette er mindre viktig fordi pengene uansett skulle gå til en tredjepart, nemlig jenten og utestedet.

I skjerpende retning er det lagt vekt på at handlingen er utført på en særlig skremmende måte, og har pågått i et lengre tidsrom. I tillegg er lovbruddet i begått i prøvetiden etter en tidligere domsfellelse.

Når straffen likevel ble gjort betinget er det fordi det har gått lang tid siden handlingen ble begått.