Det er Firdaposten som i dag forteller den oppsiktsvekkende historien om kjæledyrene, som har formert seg i stort tempo.

Feller, gift eller skyting?

Nå aner ikke innbyggerne i Otteren i Bremanger i Sogn og Fjordane hva de skal gjøre, etter at tettstedet er invadert av kaniner.

Veterinærmyndighetene, den lokale dyrevernsnemda og lensmannen er allerede koblet inn i saken. De fleste er enige om at kaninene må utryddes. Problemet er hvordan det skal gjøres. Blant alternativene nevnes kaninfeller, giftåte eller at kaninen skytes på stedet.