Næringsminister Dag Terje Andersen hadde tatt den lange veien over fra Østlandet til Torgallmenningen på 1. mai, men noe ferskvare hadde ikke dagens hovedtaler med seg til de fremmøtte. Det kom intet nytt fra Andersen. Han brukte i stedet talen til valgkamp, til å fortelle alt han mente regjeringen får til og alt den forrige regjeringen og de andre partiene ikke får til. Noen stikk til byrådet i Bergen om manglende barnehagedekning ble det plass til, samt noen rosende ord om Vestlandets store bidrag i landets verdiskapning, uten at det ble fulgt av antydninger om en annen regional fordeling av landets inntekter.

Støtte til Blikkvalseverkets ansatte

Dagens første taler, LO-sekretær Rita Lekvang, benyttet anledningen til å gi uttrykk for støtte til de ansatte på Blikkvalseverket, eller Corus Packaging Plus som det heter i dag, og deres kamp for arbeidsplassene sine.

Forholdene for arbeidsinnvandrere ble også trukket frem, akkompagnert av et krav om mer ressurser til Arbeidstilsynet, slik at de kan gjennomføre enda flere og bedre kontroller i fremtiden.

— Hvor er Jens?

«92 års industrihistorie feid vekk sammen med lov- og avtaleverk» lød hovedparolen fra Blikkvalseverkets ansatte. Sammen med «Hvor er Jens? Hvor er politikerne?» Budskapet ble gjentatt fra talerstolen på Torgallmenningen av Sigfred Olsen, lederen av Fellesforbundets avdeling på Blikkvalseverket. – Den lange marsjen mot videre drift har startet, sa Olsen.