BJARNE KVAM bjarne.kvam@bt.noKjernen av kriminelle i et samfunn utgjøres normalt av ca. fem prosent av denmannlige befolkningen. Disse står bak over 50 prosent av kriminaliteten. Blant disse "kjernekriminelle" utgjør psykopatene rundt 20 prosent av de hardeste kriminelle. Ingen metode i dag — Jeg tror at vi en gang kan finne en måte å behandle psykopater på, men i dag finnes ingen kjent metode, medgir psykologiprofessor Edward Zamble fra Canada overfor Bergens Tidende.Sammen med professor Stephen Hart fra Storbritannia foreleser han i går og i dag på et nordisk seminar i Bergen, om tilbakefallsproblemer blant kriminelle.Seminaret arrangeres av det regionale "Kompetansesenteret for rettspsykiatri, fengselspsykiatri og sikkerhetspsykiatri" ved Sandviken sykehus. Stort tilbakefall Begge professorene hører med til den absolutte ekspertisen i verden når det gjelder forskning på kriminalitet. Tilbakefallsprosenten blant lovbrytere er alt i alt ca. 50 prosent. Men jo flere ganger en lovbryter er dømt, jo større er faren for nytt tilbakefall. For den harde kjernen er det snakk om minst 80 prosent. Det er store forskjeller mellom de ulike gruppene forbrytelser.Zambles forskning viser at grove tyverier har et tilbakefall på ca. 80 prosent. Pedofile ligger over gjennomsnittlig tilbakefall, mens voldsforbrytere er omtrent på snitt. Svært alvorlige forbryterkategorier som drap og incest er blant gruppene med minst tilbakefall. Programmer i 25 år - Behandling av lovbrytere er ofte effektivt og kan normalt halvere tilbakefallet, påpeker professor Zamble. Kunnskap om kriminelle, og forsøk på å hjelpe dem til å unngå kriminalitet, er et forholdsvis nytt fenomen innen strafferettspleien. Behandling ved hjelp av såkalte programmer har vært benyttet i ca. 25 år når det gjelder seksualforbrytere.Seinere har det kommet programmer for andre typer kriminalitet. Erfaringene er i hovedsak gode. Unntakene er forsøk på å forbedre psykopater.- Ingen av de forsøkene som har vært gjort, har hatt noen positiv effekt, opplyser psykologen.Resultatet er at psykopatene i praksis i dag er gitt opp av behandlerne.

Les også: Vil forutsi forbrytelser