Etter at retten ble satt i dag, ba dommer Britt Wolff partene om å prøve å få til et forlik. Etter forhandlinger utenfor rettssalen kom beskjeden: Intet forlik.

Dette er sakens kjerne: Innehaveren av Solheim Autoservice AS i Samnanger mener han er i sin fulle rett til å forsyne trafikanter med trailergrill og stekt løk. Naboen er rykende uenig.

— Salget er et klart brudd på en skriftlig avtale. Vi krever erstatning for tapt omsetning, sier Inge Skogesal, styremedlem i Bjørkheim Gjestetun AS.

Dermed braker partene i dag sammen i Midhordland tingrett i Samnanger.

Etter innledningsforedrag og vitneførsel, var partene på befaring på både Statoil-stasjonen og Bjørkheim Gjestetun. Det var etter denne befaringen dommer Wolff oppfordret partene til å komme frem til et forlik. Dette lyktes altså ikke.