Tirsdag kveld var det ca. 200 ungdommer på jobbintervju hos Bergen kommune. Av disse er det 50 personer som kommer til å få en sommerjobb som assistent ved de mange sykehjemmene i kommunen. Amir Abu Kalal er en av de som håper på en sommerjobb der han kan forandre hverdagen til andre.

— Du kan få deg jobb som butikkselger og sånn, men det er ikke hver dag du kan komme å hjelpe andre folk. Du får bra karma av det, og det har jeg lyst til å få, sier Amir.

Matet hverandre

Oppgavene som ventet ungdommene var noe utradisjonelle i jobbintervju-sammenheng. De skulle blant annet forsøke å mate hverandre, og de skulle vise hva de kunne være gode for i en tenkt samtale med eldre mennesker. En av personene som står bak dette prosjektet er Marie Størdal i Vikarservice.

— En 16-åring er jo ikke vant til å gå på et tradisjonelt intervju, så det vi tenker med disse oppgavene er at de skal få lov til å vise seg frem. Sånn at vi skal ha et grunnlag for å velge hvem som skal få jobbene, sier Størdal.

Oppmerksomhet

De unge arbeiderne skal gå som assistenter på sykehjemmene, og vil kunne gi de eldre mer av den oppmerksomheten som ofte blir borte i hverdagen til helsefagarbeiderne.

— De eldre setter stor pris på de unge. At det kommer litt nytt blod inn avdelingen, tror jeg de eldre kommer til å like veldig godt, legger institusjonssjefen ved Engensenteret, Renate Hegre, til.