Søndag 15. september kan presten Geir Sakseid ønsker sin nye menighet velkommen til den aller første gudstjenesten. Deretter blir det gudstjenester annenhver søndag på kveldstid.

— Dette vil bli en møteplass mellom mennesker med internasjonal bakgrunn i Bergensområdet, og nordmenn som ønsker et internasjonalt kirkefellesskap, sier Sakseid. Han ønsker også å åpne kirkedørene for personer uten kristen bakgrunn.

Den nye internasjonale menigheten åpnes med velsignelse både fra biskop Ole D. Hagesæther og Bjørgvin bispedømmeråd. Dessuten er Det Norske Misjonsselskap, Kristent Flerkulturelt arbeid (KIA) og Den norske kirkes fire menigheter i Årstad bydel initiativtakere.

— Visjonen er at Guds hus skal være et bønnehus for alle folkeslag. Gudstjenestene vil i størst mulig grad avspeile bakgrunnen til dem som deltar. Gudstjenestene blir i hovedsak holdt på engelsk, men med tolkning til norsk og eventuelt andre språk. Cellegrupper på flere språk og diakonal og sosial innsats blant innvandrere og flyktninger på Løvstakksiden blir også en viktig del av menighetens struktur, sier Sakseid og legger til at menigheten blir et pionerprosjekt innen Den norske kirke. Håpet er at den kan bane veien for tilsvarende menigheter i andre byer.