MAGNUS VOLLSETmagnus.vollset@bt.no — Det er helt feil å bagatellisere denne type avhengighet. Blir noen så hektet at det går ut over måten de lever på, er SMS-avhengighet noe som krever hjelp på linje med andre typer avhengighet, sier Erling Pedersen til Bergens Tidende.Han er leder for Fagrådet innen Rusfeltet i Norge, direktør i Stiftelsen Bergensklinikkene og styremedlem i ICAA. Lørdag og søndag skrev Bergens Tidende om Magnus Arne Glosvik fra Stryn som i løpet av et par år brukte 100.000 kroner på å sende tekstmeldinger. Han mener selv å være avhengig. Som spillegalskap På bakgrunn av reportasjene i BT vil Pedersen ta opp denne formen for avhengighet under dagens styremøte i ICAA.- All erfaring viser at det er viktig å være tidlig ute med å forebygge avhengighet og å finne behandlingsformer, sier Pedersen. Han sammenlikner SMS-avhengighet med spilleavhengighet.I Norge har flere hundre personer søkt hjelp for avhengighet av pengespill. Mange har tenkt på - eller forsøkt å ta sitt eget liv.- Myndighetene var altfor raskt ute med å tillate spilleautomater, til tross for erfaringer fra andre land hvor dette var et stort problem, sier Pedersen Ny type avhengighet Han frykter at det å bli hektet på å sende tekstmeldinger fra mobiltelefoner kan bli en ny type avhengighet. Pedersen mener det er feil bare å fokusere på de økonomiske konsekvensene for dem som blir rammet.- Hvordan avhengigheten forandrer livsstilen og levemønsteret til den det gjelder er like viktig. For enkelte blir dette det viktigste i livet. Da er man i ferd med å utvikle seg i feil retning.Flere skoler i Norge har allerede innført forbud mot mobiltelefoner.

Fakta/ ICAA * Internasjonalt råd for alkohol og avhengighet (ICAA) er den største organisasjonen innen rus- og avhengighet i verden med medlemmer fra over 90 land.* ICAA utvikler behandlingsformer, og forsker på forebygging av rus- og andre typer avhengighet.* ICAA er rådgivende organ for FN og Verdens helseorganisasjon. Foreløpig har de konsentrert seg om avhengighet av narkotika, alkohol, tobakk og spillemaskiner.