• Jeg vil ikke være med på å stille barn midt i krigslinjen. Slik signaliserer SVs familiepolitiske talskvinne Ågot Valle at hun er sterkt imot å lovfeste delt omsorg i det nye forslaget i barnelov som kommer til Stortinget i vår.

RAGNHILD HOV ragnhild.hov@bt.noSpørsmålet om omsorgsrett er ventet å bli ett av de heteste debatt-temaene på Sosialistisk Venstrepartis landsmøte, som starter i Stjørdal i dag. — En katastrofe Et mindretall i programkomiteen ønsker nemlig at foreldrene i utgangspunktet skal ha delt omsorg for barna ved samlivsbrudd.- Dette er jeg sterkt uenig i, sier Valle. Hun var selv bidragsmamma og samværsmamma for yngstesønnen Are fra han var syv til 18 år.- Det var tøft og det fremkalte mange sorgreaksjoner hos meg. Men jeg er ikke i tvil om at tvungen delt omsorg ofte er en katastrofe for barna. Til retten - En delt omsorgsordning vil bare føre til at flere barnefordelingssaker havner i retten. Dermed plasseres barna midt i krigslinjen mellom mor og far. Det må vi for enhver pris unngå, mener Valle.I stedet vil hun gå inn for bedre meklingsordninger og samværsordninger for barna for begge foreldrene.- Det er hensynet til barna som må telle. Vi må skjerme dem for konflikter. Det gjør vi ikke om vi lovfester tvungen delt omsorg, sier Valle.Åge Rosnes har vært Hordalands representant i programkomiteen. Han støtter mindretallsforslaget. - Mitt utgangspunkt er at begge foreldrene må stå likt ved samlivsbrudd. I mange tilfelle kan det likevel være slik at det er best at mor får omsorgen. Debattglød I mediene har SV levd i skyggen av bråket i Frp de siste månedene. Men ingen skal ta det som et tegn på at partiet har mistet debattgløden.Som vanlig på SV-landsmøter det ventet høy temperatur i utenriks- og sikkerhetsdebatten. Ledelsen vil ikke reise krav om at Norge skal meldes ut verken av EØS, NATO eller WTO. Det er neppe opposisjonen som samlet seg i et eget nettverk etter Kosovokrigen, særlig tilfreds med. Ledelsens lefling med Arbeiderpartiet og iver etter å komme til regjeringsmakt er heller ikke særlig populært i de kretser. Men før landsmøtet er det usikkert hvor sterkt nettverket står i partiet. Helgen blir derfor på mange måter en test på om fløyene i SV nå er i ferd med å nærme seg hverandre. To nestlederkandidater Kristin Halvorsens lederposisjon er ubestridt. Men et mindretall i valgkomiteen ønsker å skifte ut nestleder Øystein Djupedal med Ellen Samuelsen. Også til flere andre styreverv er det dissenser.Valgkomiteen er imidlertid enstemmig på at tidligere leder for hotell og restaurantarbeiderne i Bergen, Ingunn Gjerstad, bør velges til faglig leder.