– I første omgang er det viktig å få varslet allmennlegene slik at de får tatt prøver der det kan være mistanke om salmonella. Så ønsker vi å intervjue de som er smittet for å kartlegge hva de har spist og gjort de siste dagene. Målet er å finne en fellesnevner, slik at vi i neste omgang kan lokalisere smittekilden, sier overlege Arve Bang ved Helsevernetaten i Bergen kommune. Bang regner det som sannsynlig at smitten finnes i en matvare i alminnelig salg.

– Smitten er spredt slik at det utelukker en lokal smittekilde, sier Bang. Han minner om at det også tidligere har vært salmonella i norske matvarer. For noen år siden hadde sjokolade fra Nidar smitte etter at småfugler var kommet inn i produksjonslokalene. Her på Vestlandet var også pinnsvin smittebærere for noen år tilbake.

– Hva bør folk gjøre for å unngå smitte?

– Kjøttdeig og oppblandede produkter må gjennomstekes, frukt og grønt skylles under springen. Ellers må folk vaske hendene, sier Bang.

Folkehelseinstituttet vil sammen med Mattilsynet også kartlegge kostholdet blant folk i Sør-Norge for å komme nærmere smittekilden.

– Det som er interessant, er at nær hele Sør-Norge er rammet av dette, men ingen i Nord-Norge. Det gir oss noe å gå etter, sier beredskapsdirektør Preben Aavitsland i Folkehelsa til NTB.

Salmonellavarianten, kalt Salmonella Kedougou, er ikke som like hissig som E.coli-bakterien som herjet tidligere i år, men en eldre mann fra Buskerud som ble smittet, døde senere.

I pinsen vil et trettitall personer som ikke er syke, bli grundig intervjuet om sine matvaner for å kartlegge hvilke matvarer de har kjøpt og spist uten å bli syke. En slik fremgangsmåte vil vanligvis kunne gi smittejegerne en indikasjon på hvor de kan begynne å lete etter bakteriene.

– Salmonellasmitte kan ligge skjult i en mengde forskjellige matvarer. Det er ikke selvfølgelig hvor vi skal begynne å lete før vi i alle fall har en viss idé om hvor den ikke befinner seg, sier Aavitsland.

Denne spesielle salmonellabakterien er aldri tidligere påvist i Norge utover noen spredte tilfeller, der folk er blitt smittet i utlandet. Nå er altså 35 personer påvist med bakterien.

De som er blitt syke, er bosatt fra Sør-Trøndelag til Aust-Agder. Det er særlig mange påviste tilfeller i Buskerud og Hedmark.