— Hva gjør dere i sommerpatruljen?

— Vi reiser rundt og snakker med ungdom i arbeid og undersøker om de har det bra på jobb. Det er ekstremt mange ungdommer i sommerjobb.

- Hvor drar dere?

— Generelt på de fleste virksomheter med ungdom i arbeid. Det er mye hoteller, serviceyrker og handel.

- Hva spesielt ser dere etter?

— Vi undersøker at de har arbeidskontrakter, at bedriften gjør det de skal etter loven. Vi sjekker at de får en lønnsslipp som inneholder det den skal. I år har vi også et samarbeid med likestillings- og diskrimineringsombudet for å sørge for at ingen blir diskriminert på grunn av alder, kjønn eller andre ting.

- Hvordan har utviklingen vært i forhold til lovbrudd de senere årene?

— De siste par-tre årene har det vært veldig stabilt med ca 80 prosent som har arbeidskontrakt. Målet vårt er jo ikke å ta bedriftene, men at kontraktene skal komme på bordet. Derfor har vi med oss ferdige kontrakter, slik at vi kan ordne det der og da.

- Hvorfor har de ikke kontrakter?

— Som oftest er det forglemmelser, dårlige rutiner og det er gjerne hektisk. Mange tenker gjerne «er det egentlig nødvendig»?

- Hvorfor er det nødvendig?

— Hvis du ikke har kontrakt, så kan det fort bli en diskusjon om du har rett til sykepenger dersom du blir syk. Generelt er det ikke vanskelig å bevise at du har jobbet, men verken Arbeidstilsynet eller andre prioriterer slike enkelthistorier.

- Hvem utmerker seg?

— Bærsalg, salg av krabber og fisk. Man har gjerne ikke rutiner i sånne boder langs veien.

- Hva må ungdom i sommerjobb spesielt tenke på?

— Få en skriftlig kontrakt. Har du en midlertidig jobb, skal du ha kontrakt første dag. Du skal ha tarifflønn og lønnsslipp. Ungdommen må sørge for skattekort og at de ikke gjør seg skyldig i svart arbeid.