Wergeland-Halsvik var ansvarlig for brenning av 60 tonn avfall fra nabobedriften Alexela i januar. Brenningen skapte debatt i media, og på grunnlag av denne episoden inspiserte ansatte fra Klima— og forurensningsdirektoratet (Klif) torsdag bedriften.

— Ut fra det som har kommet fram i rapportene fra Wergeland-Halsvik og Alexela Sløvåg, ser det ikke ut som det har skjedd noe ulovlig i forbindelse med brenningen, men vi ønsket en inspeksjon for å fastslå dette, sier seksjonssjef Bjørn Bjørnstad i Klif til avisen Strilen.

Han mener imidlertid at Klif burde ha blitt varslet om brenningen før den ble satt i gang.

— Ut fra hvor betent denne saken har vært og alt medieoppstyret som har vært rundt disse bedriftene, hadde det vært klokest å varsle oss først, sier Bjørnstad.