I dag presenterte Utekontakten i Bergen en omfattende kartlegging av minoritetsungdom som bruker Bergen sentrum som fritidsarena.

Undersøkelsen ble gjort fordi flere kommunale instanser høsten 2011 hadde meldt inn økende bekymring. Bekymringen gjaldt først og fremst for enkelte av disse ungdommene som samler seg på Torgallmenningen og andre steder på ettermiddagstid og kveldstid.

Veldig mye positivt

I dag ble konklusjonene trukket i en rapport som Roy Juvik hos Utekontakten i Bergen har skrevet, etter samarbeid med en rekke etater. Den viser først og fremst at minoritetsungdom er som etnisk norske ungdommer flest. Det går også frem at minoritetsungdom som bruker Bergen sentrum som fritidsarena ikke bruker tyngre narkotiske stoffer. Hasj og alkoholbruk er på nivå med andre ungdommers bruk. Det er også lite kriminalitet blant innvandrerungdommene.

Ikke overrasket

— Vi som jobber i Utekontakten ble ikke overrasket over at det egentlig står positivt til med minoritetsungdommen. Men vi ble overrasket over at så mange er svært opptatt av å få seg jobb så fort som mulig. Og da snakker vi om alle typer jobber. Også de som annen ungdom ikke kan tenke seg. Når det gjelder ønske om å jobbe skiller disse ungdommene seg helt klart ut, sier Roy Juvik, som bekrefter at flesteparten av ungdommene kommer fra hjem med dårlig råd.

På minussiden viser undersøkelsen at ungdommene sliter med språket, og at det ofte fører til at de forsvinner ut fra videregående skole. Flere innvandrerungdommer bekrefter også at de har psykiske problemer etter flukt fra krigsherjede land. Få av dem oppsøker psykolog og vil helst ikke fortelle at de lider.

— I det store og det hele er undersøkelsen veldig positiv. En riktig gladnyhet. Dessuten viser forslaget til handlingsplan at det kan dekkes innenfor eksisterende budsjetter. Men det er også mye kommunen må ta fatt i etter undersøkelsen. Blant annet må det helseoppfølgende arbeidet intensiveres. Språkproblemene må vi også ta mer tak i, og gjøre dette lettere for innvandrere å skjønne at det er mange fritidsaktiviteter de kan være med på uten at det belaster familiens ofte svake økonomi, sier helsebyråd Hilde Onarheim. Les mer om undersøkelsen i BTs papirutgave fredag.