Legene som har bakgrunn fra andre vestlige land sykmelder aller mest:

En vaktlege fra Europa, Nord-Amerika eller Oseania sykmelder 75 prosent oftere enn en norsk lege.

En vaktlege fra Asia, Afrika eller Latin-Amerika sykmelder 50 prosent oftere enn en norsk lege.

Den omfattende undersøkelsen gir ikke svar på hvorfor det er slik, men førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen, Esperanza Diaz, har en teori.

— En studie vi publiserte i fjor viste at leger med innvandrerbakgrunn følte de måtte være mer forsiktige i møtet med pasientene, fordi de følte de var mer utsatt for å bli klaget på, sier hun.

Lik medisinsk behandling

— Noen leger kan ha gitt sykmelding for å unngå å komme i konflikt med pasientene, sier Diaz, men understreker at dette er spekulasjoner, og utelukker ikke andre forklaringer.

— Vi må undersøke dette nærmere, sier Diaz.

Hun har, sammen med forsker Hogne Sandvik og professor Steinar Hunskaar, nettopp publisert en artikkel om studien i British Medical Journal Open.

Forskerne har ikke gått inn i hver enkelt diagnose, men sett på et utvalg av prosedyrer legene bruker for å avdekke sykdom eller behandle pasientene. Der har de ikke funnet forskjeller hos norske leger og leger med innvandrerbakgrunn. Legene har lik praksis blant annet ved at de:

  • Bruker like mye tid på pasienten.
  • Tar like mange blodprøver og andre prøver.
  • Har samme omfang av småkirurgiske inngrep. Innvandrerleger fra Asia, Afrika og Latin-Amerika ga noen færre psykiatriske diagnoser, men når de ga slike diagnoser, valgte de sykehusinnleggelser og samtaleterapi i samme omfang som de andre legene.

— De fleste legene har studert i Norge. Det kan være grunnen til at de er så like som de er. Det er faktisk flere norske leger som har studert i utlandet, enn innvandrerleger, sier Diaz.

Legene med innvandringsbakgrunn tar flere legevaktpasienter enn norske leger gjør.

— Litt over 21 prosent av legene er innvandrere, men de tar 31 prosent av alle pasientkontaktene på legevakt.

Skal sjekke fastlegene

— Spesielt de som kommer fra Asia, Afrika og Latin-Amerika. I løpet av året tar de opp til dobbelt så mange legevaktpasienter som norske leger. Vi vet ikke hvorfor. Det kan være fordi de ønsker å jobbe mer, legevaktarbeid kommer som regel på toppen av fastlegetjeneste. Det kan også skyldes at det er vanskelig for dem å få andre typer arbeid, sier hun, og fastslår at det finnes lite kunnskap om leger med innvandringsbakgrunn.

— Innvandrerleger kan være veldig mye. Kommunikasjon og språk må være på plass. Det må man jobbe med. Kultur i seg selv kan være en utfordring. Vi kan ikke se bort fra det, og vi må håndtere det på en best mulig måte - men ikke gjøre mer ut av det enn det er, sier Diaz.

- Klages det mer på leger med innvandrerbakgrunn?

— Et problem har vært manglende registrering av innvandrerbakgrunn, slik at vi ikke har kunnet se det. Et prosjekt ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin og Universitetet i Bergen har planer om å studere dette.

- Er det grunn til å tro at fastleger har samme sykmeldingsmønster?

— Nei, vi skal undersøke fastlegene nærmere etter hvert.