For å rette på dette var en rekke innvandrerorganisasjoner i går samlet i Fensal i Kong Oscarsgate til konferanse. Målsettingen var å motivere innvandrere til å bli politisk aktive, og samtidig lokke flere til urnene under høstens kommune— og fylkestingsvalg.

I dag har 280 000 personer i Norge med innvandrerbakgrunn stemmerett. Det utgjør 7,7 prosent av de stemmeberettigede i Norge. I Bergen utgjør de 8,7 prosent.

På landsbasis er likevel valgdeltakelsen blant innvandrere 30 prosent lavere enn blant andre nordmenn.

– Årsaken til den lave valgdeltakelsen varierer fra gruppe til gruppe, men vi vet nå en hel del om det, sier. Han representerer Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene (KIM) og leder den landsomfattende kampanjen som går under navnet; «Alle stemmer».

Har fått forbilder i Oslo

– Noen årsaker er velkjente som for eksempel språklige problemer, lavere utdanning og mangel på informasjon. Men mange har generell mistillit til politikere eller rett og slett ingen erfaring med demokratiske systemer fra hjemlandet. Andre ser ikke forskjell på de politiske partiene i Norge, og atter andre ser ikke at sakene som diskuteres angår dem, sier Velauthapillai.

Han understreker at det er store variasjoner ulike grupper imellom.

– Valgdeltakelsen blant tamilske kvinner i Oslo er for eksempel høyere enn blant norske kvinner. Det samme er slett ikke tilfelle i Bergen. Og forklaringen er trolig at tamilske kvinner i Oslo har fått frem en del kvinner som har engasjert seg, og som blir gode forbilder og rollemodeller, mener kampanjelederen.

Lettere å hate noen partier

Valgforsker Frank Aarebrot som også deltok på konferansen i går skjønner at det kan være vanskelig både for nordmenn og innvandrere og se den store forskjellen på for eksempel SV og Arbeiderpartiet.

– Jeg kan også forstå at det er vanskelig å elske et politisk parti. Flere er nok i stand til å hate et politisk parti. Og det er en like god grunn for å stemme, minnet Aarebrot om.

– Hvis du for eksempel ikke liker Frp, men de likevel får 25 prosent av stemmene ved valget, så har du ved ikke å stemme gitt Frp en fjerdedel av stemmene. Da hadde det vært bedre å kaste mynt eller krone mellom Arbeiderpartiet og SV. For når du stemmer, hindrer du i alle fall noen andre i å få makt, sa Aarebrot.

Personvalg

Politikkprofessoren minnet også om mulighetene for å drive personvalg ved aktiv bruk av partilistene til kommunevalget. En person på disse listene trenger ikke mange kryssene før de ryker opp på listen og kan få plass i bystyret.

Aarebrot synes også at norske politikere generelt fortjener et langt bedre rykte enn de har.

– Politikere i Norge er opptatt av å bry seg om andre. Og de liker å snakke med folk. Men de får ikke rare lønnen for sitt arbeid. Mange av dere tjener bedre enn norske kommunepolitikere. Det er utakknemlig å være politiker. Og mange hadde fortjent bedre, mener valgforskeren.

odd mehus
Odd Mehus