Det viser en brukerundersøkelse som er foretatt av Helsevernetaten i Bergen kommune. Til sammenligning er det bare 0,6 prosent av den samlede befolkningen som ikke har fastlege.

Tallene fra undersøkelsen viser at bare 30 prosent av de spurte har bruk for tolk ved legekonsultasjon. Mange bruker familiemedlemmer som tolk, eller de har en lege de kan snakke engelsk eller sitt eget morsmål med. Men bare halvparten av de spurte innvandrerne forstår hva som sies på telefonsvareren på legekontoret.