Ifølge Statistisk sentralbyrå bodde det 38 789 innvandrere og barn av to utenlandsfødte foreldre i Bergen per 1.1.2013.

Siden 2005 har innvandrerbefolkningen i Bergen økt med 20.000 personer, og bare siden 2010 har det vært en økning på 10.000.

14,5 prosent innvandrere

— Kommunen har foreløpig ikke klart å skaffe seg oversikt over fordelingen på hvilket land disse kommer fra, men vet at omtrent 20.000 kommer fra Europa, og da fortrinnsvis Polen og Litauen, sier rådgiver Sølve Sætre på Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsning i en pressemelding.

Innvandrere og norskfødte av innvandrerforeldre utgjør nå 14,5 prosent av Bergens befolkning.

Flest fra Polen og Sverige

På landsbasis er 12 prosent av folkemengden innvandrere, mens to prosent av befolkningen er norskfødte med innvandrerforeldre. Ved årsskiftet utgjorde disse gruppene til sammen 710.400 personer.

Ifølge Statistisk sentralbyrå er polakker den desidert største gruppen av innvandrere, og det bor nå 77.000 polakker i Norge.

Svensker utgjør den nest største gruppen av innvandrere, med 35.600.