Konkurrentene tar mellom 2800 og 3200 kroner per bil for lakkrens, voksing, polering og grundig innvendig vask og støvsuging. Espeland rekvisitasenter tar 2500 kroner fra enkeltkunder. Alle priser er uten moms.

De ansatte skal motta ca. 40 prosent av dette i lønn. Bergens Tidende har forsøkt å få klargjort hva de ansatte faktisk får per bil. De ansatte sier de normalt får 40 prosent av et beløp på mellom 1500 og 2000 kroner. Daglig leder sier til BT at dette ikke er riktig. Hun sier provisjonen beregnes ut fra 2500 kroner

Inntektene til Marit Helen Sæløen har økt kraftig de siste årene. I 2002 sto hun registrert med en nettoinntekt på 481.100 kroner. Året etter var denne økt til 803.700. I 2005 var nettoinntekten 1.098.597. Til og med 2005 har virksomheten vært organisert som et enkeltmannsforetak.