Bompengeringen har mangedoblet sine inntekter i forhold til den opprinnelige målsetningen.

Da bompengeringen ble innført i 1986, var den ment å skulle gi en årlig nettoinntekt på 35 millioner kroner. I 2002 var inntektene kommet opp i knappe 140 millioner kroner. Bompengeringens inntekter er beregnet til å øke til 228 millioner kroner i 2004. Økningen er på om lag 80 millioner kroner, det vil si mer enn 60 prosent.

— Det er flere grunner til at inntektene vil øke. Med den automatiske bompengeringen vil bilistene betale døgnet rundt seks dager i uken. Dessuten vil vi få en ny bomstasjon på Straume. Det er også beregnet en viss trafikkøkning, forteller Tore Skulstad, administrerende direktør i Bro & Tunnelselskapet.

Takstøkningen fra 10 til 15 kroner vil også gi økte inntekter. I tillegg spares lønnsutgiftene til fjorten ansatte i de manuelle bomstasjonene som mister jobben i Bro & Tunnelselskapet fra 1. februar.

— Driften blir billigere. Alle bedrifter som legger om til automatisering ser at lønnsutgifter ofte er en stor kostnad, sier Skulstad.