— Leitemannskapa treng ein pause etter fire dagars søk, og vi reknar ikkje med at den sakna er i live lenger, seier lensmann Kjell Fonn.

Laurdag blir det leita i eit område med utgangspunkt i Herstad i Naustdal, melder NRK Sogn og Fjordane. Kvinna forsvann ved middagstider søndag, då ho gjekk ein kort tur på ein skogsveg like ovanfor garden på Kleiva i Naustdal der ho var på besøk.

Området nedanfor skogsvegen er bratt og fullt av vegetasjon, og omfattande leiting med blant anna eit Sea King-redningshelikopter har vore utan resultat.