— Vi har fortsatt dialog om de sentrale problemstillingene, men vi er ikke kommet så langt at det er mulig å legge fram skisse til løsning, sa meklingsmann Dag Nafstad til NTB i 22.30-tiden.

— Stemningen er bra. Partene ønsker å komme fram til løsning, men om det lykkes, er ennå uklart, sa han.

Uenige om minstelønnsgaranti

Representanter for Sjømannsforbundet og Rederienes Landsforening møttes lørdag formiddag hos Riksmeklingsmannen til mekling. Sentralt står prinsippspørsmålet om en minstelønnsgaranti fra arbeidsgiverne til de ansatte. Det var dette spørsmålet som veltet forhandlingene, og som kan bli en vanskelig utfordring for meklingsmann Dag Nafstad.

— Vi vil ha garantibestemmelser som sikrer sjøfolk en minstelønn som står i et prosentvist forhold til gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Det var derimot ikke rederne innstilt på å gi oss, sier talsmann Morten Øen i Sjømannsforbundet til NTB.

Mange ferjer blir rammet

Dersom streik blir utfallet av meklingen, blir mange reisende berørt. Ferjesambandet mellom Moss og Horten blir stanset, det samme skjer med Nesodden-ferjene i hovedstaden. I tillegg blir en rekke andre strekninger berørt i større eller mindre grad.

— Dersom det blir streik, så ønsker vi i minst mulig grad å berøre tredjepart. Derfor er det svært få eller ingen som blir helt isolert av en eventuell streik, sier Øen.

Totalt er om lag 1.800 ansatte i ferjer, passasjerbåter og lastebåter i kysttrafikk, Redningsselskapet og bukseringsrederier. Av dem blir omtrent 200 sjøfolk tatt ut dersom streik blir et faktum.

I Hordaland vil sambandet Gjermundshamn - Løfallstrand i Kvinnherad bli tatt ut i streik.

I Sogn og Fjordane blir det stopp både på Lavik - Opedal og Mannheller - Fodnes.