— Hva heter du? - Hva slags bil har du?

Ordene kommer fort og stemmen er mørk. Helga kartlegger de aller viktigste fakta om alle hun treffer.

Helga er 22 år. De siste syv årene har hun bodd i Mildeveien bofellesskap sammen med fire andre brukere. I løpet av disse årene har Helga truffet en lang rekke forskjellige vikarer, ekstravakter og ansatte. Både Kenneth med lyst hår, Kenneth med mørkt hår og Kenneth med ring i øret har alle vært personer i livet hennes i kortere eller lengre perioder. Helga liker ikke forandringer og er avhengig av forutsigbarhet for at hun skal ha det bra.

Fantastiske pleiere

— Helga har stort sett en fantastisk gjeng av pleiere. I perioder blir de både lugget, slått og bitt, sier Randi Tyvold Drange som er mor og verge for Helga.

Ikke alle klarer det i lengden. Opptil flere er blitt uføretrygdet, sykemeldt eller gått over i reduserte stillinger etter utagering og vold. Autister er en svært ressurskrevende gruppe å jobbe med. De ansatte møter en reell fare for vold.

Nå skal institusjonen spare en million kroner. Pårørende og ansatte fikk på et møte beskjed om at det kan bli en reduksjon i bemanningen.

Både for personalets sikkerhet og for Helgas situasjon er det viktig at det er nok folk.

— 90 prosent av de ansatte er imot en slik nedbemanning. Det blir kanskje mer effektivt, som ledelsen hevder, men sikkerhetsmessig blir det uforsvarlig, sier Julio Valencia som er tillitsvalgt for de ansatte i Mildeveien bofellesskap.

Kun til oppbevaring

Helgas mor er forbannet på bydelen som hun hevder vil ta ressurser fra de aller svakeste:

— Jeg vet at Helgas liv i så fall vil bli ytterligere innskrenket og begrenset, sier moren.

En av de morsomste tingene Helga vet er å bade om sommeren. Da svømmer hun ut til en holme i Mildevågen sammen med moren eller en pleier.

Bilturer er også populært. Da forlanger hun Eva Cassidy på full guffe og koser seg i baksetet. Andre ganger er det sykling, kanopadling eller kino som står på programmet. Alle disse tingene kan bli umulig å gjennomføre hvis det blir færre ansatte.

— Hun vil da bli svært passivisert og alle typer aktiviteter blir langt vanskeligere, sier Randi Tyvold Drange.

Helgas primærlege, Jan Askeland, mener et redusert tilbud kan bety ren oppbevaring for Helga.

— Jeg trodde vi var kommet lenger, sier Askeland.

Dersom hun bare skal bli sittende inne er han redd Helga kan miste sosiale og motoriske ferdigheter.

Kan være lovstridig

Akkurat denne dagen har Helga en god dag. Hun smiler og spøker med pleierne mens de går tur i Arboretet. Hun smyger seg inntil pleier Torunn som hele tiden sørger for å vite hvor Helga har hendene sine. Uten forvarsel kan hun lugge eller slå, men verken hun eller andre vet hvorfor det skjer. Derfor har det til nå vært to ansatte til enhver tid sammen med henne.

En avgjørelse om å redusere antallet ansatte kan være lovstridig. Kommunen må dokumentere at pleiebehovet er mindre, at kvaliteten på tilbudet og sikkerheten for de ansatte forblir den samme.

Bent Øverby er jurist med egen praksis og har lang erfaring med liknende saker etter å ha jobbet i Helse- og Sosialtjenesten i Oslo kommune i mange år.

— Bevisbyrden ligger på bydelen. Den må dokumentere at nedskjæringer ikke fører til en reduksjon i tilbudet som gis til brukeren, sier Øverby, som minner om at han ikke kjenner detaljene i denne saken spesielt.

— Om nødvendig vil jeg kjøre en rettssak på dette, sier Randi Tyvold Drange.

Ikke endelig avgjort

— Jeg ber om forståelse for at jeg ikke vil diskutere saken med deg, sier konstituert avdelingsleder ved Mildeveien bofellesskap, Geir Høisæter.

Geir Høisæter ber oss isteden snakke med Eva Taule som er Helse- og Sosialsjef i Ytrebygda bydel:

— Vi er opptatt av å møte de pårørende i videre dialog, men vil understreke at det ikke er tatt noen endelig avgjørelse ennå når det gjelder bemanningsreduksjon, sier Eva Taule.

Hun vil ikke gå inn i en diskusjon om enkeltsaker.

— Som øverste ansvarlig må jeg vurdere ressursbruken på alle tjenestesteder. Vi har inngått en dialog med de pårørende som jeg har oppfattet som positiv, sier Taule til Bergens Tidende.

PÅ TUR: Helga koser seg ute på tur med pleierne Torunn og Gyrid. Uteaktiviteten kan bli svært begrenset hvis uteaktiviteten begrenses.<br/>Foto: MARITA AAREKOL