Likevel går Byrådet inn for å spare penger ved å legge ned Arna Brannstasjon. Kommer du ut for en brann eller trafikkulykke i Indre Arna, må du vente inntil femten minutter lengre før redningsmannskapene kommer. Med nedlagt lokalstasjon må hjelpen komme fra brannstasjonen i Åsane, noe som betyr inntil femten minutters lengre kjøretid for redningsmannskapene.

Det kan være for sent, i en trafikkulykke hvor selv sekundene teller. Eller i et brennende hus, som kan være fullstendig overtent i løpet av fire-fem minutter.

Brannsjefen fraråder

— Dette fraråder jeg, sier brannsjef Helge Eidsnes, som går imot byråkratenes forslag om å legge ned brannstasjonen i Garnesveien.

— Dette vil gi Arna bydel redusert beredskap og lengre ventetid. I tillegg vil en nedleggelse av Arna Brannstasjon redusere den totale slagkraften i hele Bergen, sier Eidsnes.

Fra Åsane Brannstasjon tar det 8 minutter til Ytre Arna, 11 minutter til Indre Arna, mens det er 13 minutters utrykningstid til Arna Helseheim og Toro Fabrikker. Skulle ulykken skje ved branndistriktets ytre grense ved Samnanger, går det 25 minutter før redningsbilene fra Åsane dukker opp i horisonten.

I dag har 20 mann beredskap på Arna Brannstasjon.

— Vi skal redusere kostnadene med 4 millioner kroner Det tilsvarer en nedbemanning på 12 stillinger, sier brannsjefen.

— Jeg er vel kjent med Bergen kommunes vanskelige økonomi, og skjønner at de må ta vanskelige avgjørelser. Men jeg fraråder dette, sier Eidsnes.

Åtte husbranner årlig

I snitt opplever Arna bydels 12.000 innbyggere åtte bygningsbranner, 120 utrykninger på trafikkulykker og mindre branner, pluss 2000 ambulanseoppdrag årlig.

Hva som skjer med ambulansetjenesten som også holder til på Arna Brannstasjon, er foreløpig usikkert.