Rune Jenssen ved Bybanekontoret opplyser at de skal legge kabler fra Kaigaten til Starvhusgaten. Dermed blir ett felt av Christies gate stengt mellom Festplassen og Kaigaten i vinterferieuken.

Fredag 27. februar til onsdag 4. mars er høyre kjørefelt stengt, mens deretter er det venstre kjørefelt som holdes stengt til søndag 8. mars. Det vil altså fremdeles være mulig å kjøre gjennom Christies gate.

Bussholdeplassen etter gangfeltet ved Festplassen flyttes fredag kveld midlertidig til den gamle hovedbrannstasjonen litt lenger borte i gaten. Drosjeholdeplassen blir å finne i parkeringslommen på østsiden av brannstasjonen.

Fortauet på Festplass-siden stenges ved anleggsområdet.