I brevet innskjerpes det at kommunene skal følge opp Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

— Barneombudet har fått flere henvendelser fra foreldre om dårlige forhold hos dagmammaer. Derfor sendte vi dette brevet. Saken i Bergen viser jo absolutt at det er behov for slike tilsyn, sier avdelingsdirektør Elin Anglevik i Helsedepartementet.

Leser annonser

Forskriften gjelder også dagmammaer med mer enn tre barn. Etter at BT skrev flere artikler om det manglende tilsynet med dagmammaer i vår, ble arbeidet på dette feltet intensivert i Bergen.

— Problemet har vært å få vite hvem som driver som dagmamma. Nå må vi finne annonser i avisene og på internett, og det er et omfattende arbeid å få oversikt over sektoren, sier Sonja Skotheim, avdelingsleder ved Helsevernetaten i Bergen kommune.

I vår prøvde etaten å få tilgang til Fylkesskattesjefens liste over 130 dagmammaer som betaler skatt i Bergen. Skattedirektoratet sa nei, og viste til taushetsplikten. Dermed må kommunen bygge opp sin egen liste.

Ni godkjent hittil

— Så langt har vi vært i kontakt med 68 dagmammaer. Det er kun de som har tre barn eller mer, inkludert egne, som er godkjenningspliktige. 35 har fått tilsendt søknadsskjema, men så langt er det bare åtte-ni som er godkjente. Flere har fått beskjed om å gjøre tiltak for å bli godkjent, sier Skotheim.

Det er en omfattende liste over forhold (se faktaboks) som skal være i orden før godkjenning er på plass. Kommunen kan stenge virksomheten hvis det er overhengende helsefare.

Helsevernetatens leder, Ingvar Tveit, håper problemet med ulovlige dagmammaer vil forsvinne i løpet av få år.

— Dette er et resultat av en sektor under press. Det er masse foreldre som ikke har barnehageplass. Når vi får full barnehagedekning tror jeg dette vil fordufte som problem, sier Tveit.