— Egne undersøkelser i NCC-regi og undersøkelser som firmaet Geowest-Haugland i Molde har foretatt av sjøbunnen langs Skjelangersundet i Nordhordland for Kystverket, viser at det som daværende Hordaland Vegkontor i sin rapport hevder er fjellmasse som må sprenges bort, er løsmasse som kan fjernes langt rimeligere, sier direktør Terje Johan Skjelbred i NCC Anlegg Vest i Bergen til Bergens Tidende.

Det var i 2001 veisjef Ole Christian Torp slo fast overfor Bergens Tidende at det ville koste 300 millioner kroner å lage en ny innseiling til Bergen via Det Naue og Skjelangersundet og at arbeidet ville ta mellom tre og fire år. Dette går også frem av den fyldige rapporten som Vegkontoret laget. Rapporten er nå under evaluering i Kystverkets 2. avdeling i Haugesund og Bergens Tidende har ikke sett endringer i konklusjonen på denne rapporten.

Bekrefter feilen

Kystdistriktssjef John Erik Hagen bekrefter overfor Bergens Tidende at nye grunnboringer har vist at grunnmassene i Skjelangersundet er langt lettere enn det som var antatt i Vegkontorets rapport.

— Den gang var det seismiske undersøkelser som ble lagt til grunn. Nå har vi foretatt grunnboringer, så det er helt på det rene at dette vil få konsekvenser for kostnadsanslagene.

Vi arbeider for å få ferdig en rapport i løpet av kommende januar, sier Hagen. Han viser til at det er politikerne som fatter beslutning om gjennomføring av prosjektet.

Terje Johan Skjelbred fastslår at NCC kan gjøre jobben for 65 millioner kroner og at det vil ta ett år fra arbeidet starter til innseilingen er ferdig.

Kystdistriktssjef Hagen opplyser at et anlegg i denne størrelsesorden må ut på anbud etter EU-regler.

Gledelig nyhet for Bergen

Byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen reagerer med glede på den nye prislappen, og redusert anleggsperiode, for en ny seilingsled.

— Er prislappen gått ned fra 300 millioner til 65 millioner, så må det være utrolig interessant for fiskeriministeren. Da bør bestillingen for gjennomføring være klar, sier byrådslederen i en kommentar til Bergens Tidende.

Hun har tidligere hevdet at den nye innseilingsleden må etableres – nær sagt uansett pris.

— Kan arbeidet også utføres på ett år, i stedet for tre til, er det helt fantastisk. At Bergen får bort flaskehalsen som hindrer de nye store cruiseskipene å besøke havnen er en nødvendighet, sier Strøm-Erichsen.

Ukjent for Vegvesenet

Veisjef Ole Christian Torp kjenner ikke til resultatene av nye undersøkelser.

Ingeniør Sindre Lillebø ved Vegvesenet opplyser at den første rapporten ble laget på grunnlag av sjøbunnskartlegging og seismiske prøver som bergensfirmaet Geoconsult AS laget, og med basis i opplysninger fra forsvaret. Både havnevesenet og kystverket var involvert, men daværende havnedirektør Nils Standal sier til Bergens Tidende at havnevesenet i svært liten grad var trukket inn i arbeidet.

Standal har arbeidet både hardt og lenge for å få til en ny seilingsled, og han er glad den nye rapporten. - Jeg er jublende glad for denne utviklingen, og håper det nå løsner og at vi får denne seilingsleden ferdig, sier Standal.

Leder av Bergen Yards, Magnus Stangeland, er også glad for det som nå skjer og kan fortelle om planer for å ta imot boreplattformer på BMV-Laksevåg igjen, planer som måtte legges i skuffen fordi Askøybroen har hindret plattformene å komme inn til den sentrale havnen i Bergen.

Pengene klar

Det som BT nå kan avsløre, viser at utbyggingen i prinsippet allerede er finansiert.

Formann i Stortingets samferdselskomité, Oddvard Nilsen (H), har tidligere henvist til 100 millioner kroner i statlige midler til Askøybroen som ble ført tilbake til Staten i 1992 da det ikke var aktuelt å sprenge ny seilingsled via Herdlaflaket og Det Naue. Disse pengene har i mellomtiden vokst betydelig.

Oddvard Nilsen mener dette er penger som helt klart skal gå til ny innseiling. Han har også tatt opp dette spørsmålet i Stortinget.

NY LED: Gjennom denne traseen kan en ny brofri led stå ferdig etter ett års anleggstid. <p/>TEGNING: PER SØVIKNES