Domprost Ørnulf Elseth foretok innsettelsen i Mariakirken.

Waaler er nå i full gang med å forberede den store kirkefusjonen fra nyttår. Da blir Domkirken, Korskirken, Maria, Nykirken, Johannes og St. Jakob menigheter slått sammen til et nytt og stort kirkesokn med om lag 20.000 innbyggere.

I sin tale sa Elseth at Waaler nå går inn i en helt ny kirkelig stilling man ikke finner maken til ellers i Den norske kirke. Den nye ledende soknepresten blir sjef for syv andre prester og totalt ca 20 ansatte i den nye stormenigheten. Waaler kommer til den nye stormenigheten fra stillingen som sjøforsvarsprest på Haakonsvern.