SIGBJØRN LINGAK sigbjorn.linga@bt.no

— Jevnt, hardt arbeid og en viss interesse for det som rører seg på skolen og i samfunnet ellers, forklarer supereleven de gode resultatene med. Samtidig hevder han hardnakket han at han bare har gjort en time lekser annenhver dag i tillegg til en del lesing i helgene. Flere baller i luften Den ene femmeren til nå kom i gymnastikk, uten at det irriterer ham.- Det er faktisk den karakteren jeg er mest fornøyd med fordi jeg jobbet meg opp fra en firer i fjor. Ved siden av studiene har han vært sekretær i Hordaland ungdomslag, nestleder i Ervingen og elevrådsleder. I fjor var han også frilanser i Os- og Fusaposten.- Dette har tatt en del tid. Det har nok blitt mer slikt arbeid enn skolearbeid, sier Baldersheim. Sikter høyt Baldersheim sikter høyt også i fremtiden. Han har søkt på jus- og journalistikkstudier og ved Norges Handelshøyskole.- Jeg tenker litt på lønn og statusjag. Det er vanskelig å la være å forholde seg til det. Og det er kanskje lurt å benytte seg av den valgfriheten karakterene gir meg, sier den reflekterte avgangseleven til BT. Ressursperson Baldersheim skryter av Os gymnas for å ha fått frem det beste i ham. Han får også litt ros tilbake.- Han har vært en ressursperson for skolesamfunnet. Han har vært meget engasjert i elevrådsarbeid, og gikk blant annet i bresjen for en meget vellykket debatt på skolen om rasisme etter drapet på Benjamin Hermansen. På toppen av det hele har han gjort sitt faglige arbeid utmerket, sier rektor Willy Jan Lønne.Mandag kommer de siste eksamensresultatene. Risikoen for en nedtur for Baldersheim skulle være liten.