I februar i år anmeldte den pedagogiske ledelsen i Voss kommune mannen til politiet på grunn av mistanke om overgrep.

Mannen, som er utdannet pedagog, er nå siktet for seksuell handling mot to barn under ti år. Barna har spesielle behov. Mannen har hatt et spesielt ansvar for disse i barnehagen hvor han er ansatt.

Behov for nærhet

Det er ikke første gang den barnehageansatte har vært involvert i en sedelighetssak.

I 1986 ble han avslørt etter å ha forgrepet seg på to jenter på ni og elleve år. De bodde i nærheten av mannen i kommunen der han bodde den gang.

Overgrepene han begikk ble avdekket etter kort tid. Mannen lovet å flytte fra kommunen og oppsøke psykolog. Saken ble ikke politianmeldt.

Det ble den først i 1999 da foreldrene til jentene fikk vite at mannen jobbet med barn.

Pedagogen erkjente i avhør det som hadde skjedd. Han sa at mangel på nærhet delvis forklarer overgrepene.

Anmeldelsene ble henlagt i 1999 og 2000 fordi sakene var foreldet.

Finner ikke politibrev

Mannen fortsatte å jobbe i offentlige barnehager og skoler i Voss kommune, selv etter at han hadde innrømmet seksuelle overgrep mot barn.

Kommunalsjef for pedagogiske tjenester i Voss kommune, Else Berit Kyte, sier at de først ble kjent med sedelighetssaken i vinter. På dette tidspunktet ble mannen anmeldt til politiet.

— Dette er opplysninger vi først har fått av politiet nå, sier Kyte.

Rådmannen i Voss kommune, Einar Hauge, sier derimot at de i forbindelse med den nye saken er blitt gjort oppmerksom på et brev som ble sendt fra lensmannskontoret på Voss i 1999. Her gikk det frem at den barnehageansatte var under etterforskning.

  • Vi har selv ikke funnet dette brevet.
  • Hvorfor fikk den overgrepssiktede mannen fortsette å jobbe med barn i Voss kommune, selv etter at han hadde erkjent overgrep?
  • Det er et betimelig spørsmål. Nå har vi mest fokus på saken han etterforskes for i dag. Men vi må også finne ut hvordan saken for ti år siden ble håndtert.

**Les også:

— Har satt barn i fare**

Hadde politiattester

Rådmann Hauge er klar på at kommunen har fått de nødvendige politiattester fra den overgrepssiktede.

Den siste politiattesten ble utlevert sommeren 2004 og var uten anmerkninger.

Årsaken er at det ikke er hjemmel til å ta med henlagte saker i politiattester til personer som skal jobbe i barnehager.

  • Dette er regulert etter barnehageloven. Det skal kun være med saker hvor søkeren er siktet, tiltalt eller dømt på tidspunktet når det søkes, sier Steinar Talgø, seksjonssjef ved juridisk seksjon i politidirektoratet.

Advokaten til den barnehageansatte på Voss ønsker foreløpig ikke å kommentere saken.

  • Så langt jeg kan se er det ikke noe som støtter mistanken i den nye saken, sier advokat Gunnar Svartveit.