«Tungtveiende hensyn tilsier en meget streng reaksjon», skriver dommer Eva Macody Lund i dommen. Så fikk da også Zape fem års fengsel. Det er ett år mer enn aktor krevde og bare ett år mindre enn strafferammen.

— Jeg innrømmer mitt mistak. Men jeg synes ikke straffen for det jeg har gjort er riktig. Jeg ønsker å anke, sa Zape til retten da dommen var lest opp.

«Som om intet var skjedd»

Retten mener det er bevist at Zape for-stod at kollisjonen mellom Odfjell-tankeren «Bow Eagle» og fiskebåten «Cistude» kunne sette fiskerne i livsfare og at de derfor trengte hjelp. Likevel unnlot førstestyrmannen å slå alarm, vekke kapteinen og iverksette en red-ningsaksjon for å gi fiskerne hjelp.

Han påla til og med en matros å ikke fortelle noe om det som hadde skjedd.

Retten mener at Zape handlet bevisst og forsettlig. «Retten finner ingen for-mildende omstendigheter», skriver dommeren i straffeutmålingen. «Tiltalte har etter at han forstod at «Cistude» var i ferd med å gå ned (ý), fortsatt seilasen som om intet var skjedd. Dette må bero på et bevisst valg for å unngå mulige eg-ne problem.»

Maksimalt ugunstig

— Retten har lagt til grunn den maksimalt mest ugunstige fremstilling for Zape av hvordan sammenstøtet skjedde, sier Arild Dyngeland, Zapes ene forsvarer.

ý Uten at noen har sett vraket, legger retten til grunn forklaringene fra fiskere i panikk om hvordan kollisjonen faktisk forløp. Dette til tross for at skadene på Bow Eagle på ingen måte underbygger dette, sier han. Dyngeland viser til at fiskerne forklarte at «Bow Eagle» traff «Cistude» i rett vinkel midtskips. Zape forklarte derimot at båtene traff hverandre på skrå.

— Det underbygger en oppfatning av et mindre alvorlig sammenstøt, sier han.

- Svært overrasket

— Hva synes du om straffeutmålingen?

— Jeg er svært overrasket. Det er ikke ofte retten legger seg i aller øverste sjikt av strafferammen, sier han. Rammen etter denne paragrafen er seks års fengsel.

— Den største svakheten i straffeutmålingen er at det virker som om retten ser bort fra at Zape ikke hadde skyld i selve sammenstøtet, sier han, og peker på at retten legger stor vekt på konsekvensene for alle de omkomne og etterlatte i dommen. Dyngeland mener at dette virker inn på straffeutmålingen.

— Dersom Zape hadde snudd skipet, kunne han kanskje reddet en av de fire omkomne, sier han. To av de omkomne fiskerne døde like etter kollisjonen. En tredje omkom ca. 15-20 minutter etter sammenstøtet, mens den siste omkomne greide seg i fire-fem timer.

ANKER: – Jeg innrømmer mitt mistak. Men jeg synes ikke straffen for det jeg har gjort er riktig. Jeg ønsker å anke, sa førstestyrmann Ronnie L. Zape på «Bow Eagle».
FOTO: SCANPIX