— Vi er kjent med utfordringene, og vi gjør noe med det, sier Vidar Vassenden, leder av forvaltningsenheten i NAV Hordaland.

Han forklarer situasjonen med at man på grunn av hardt arbeidspress har måttet prioritere enkeltbrukere, mens arbeidsgivere har kommet bak i køen.

— Nå har vi bedt om hjelp fra andre hold i NAV for å ta igjen etterslepet. Det er satt på ekstra ressurser som skal ta for seg disse sakene, og målet er at vi skal være à jour i løpet av april, sier Vassenden.

— Hvor mange venter?

— Det har jeg ikke tall på, men det gjelder ikke bare barnehager. Også andre arbeidsgivere er berørt, sier Vassenden. Han understreker at man ser på sakene separat, og prioriterer de som man ser haster mest, det vil si bedrifter som er i ferd med å komme i en kritisk økonomisk situasjon.

— Småstrilane barnehager har ventet i over ett år. Er det andre som har ventet lenger?

— Det kan jeg ikke utelukke, sier Vassenden.

NAV sentralt hadde ikke kapasitet til å kommentere denne saken i går.