• Vi kunne og burde gjort mer for å avdekke hallikvirksomhet og overgrep mot prostituerte, sier politioverbetjent Tove Lian Mathiesen.

GARD STEIRO EYSTEIN RØSSUM TROND NYGARD-STURE

— Jeg må innrømme at vi ikke har gjort forsøk på å kartlegge omfanget av innendørsprostitusjon i Bergen, sier lederen for vold- og sedelighetsseksjonen ved Hordaland politidistrikt.

— Kan du anslå hvor mange kvinner det dreier seg om?

— Nei, det er helt umulig. Det har jeg absolutt ingen oversikt over, sier Lian Mathiesen.

Ingen ekstra opplæring

Vold- og sedelighetsseksjonen har ansvaret for å etterforske hallikvirksomhet i Bergen sentrum.

— Forhold vedrørende hallikvirksomhet er i stor grad saker politiet selv må produsere, det vil si at vi må selv innhente informasjon. I noen tilfeller får vi tips fra publikum, også anonyme, som vi undersøker nærmere, sier Lian Mathiesen

Resultatet av arbeidet har vært magert: Hordaland politidistrikt kan bare vise til én domfellelse de siste åtte årene.

— Det er riktignok vår oppgave å etterforske sakene, men det må skje i samarbeid med blant annet etterretningsavsnittet og patruljestyrken vår.

— Har dere fått noen rapporter fra etterretningsavsnittet om innemarkedet?

— Nei, det har vi ikke.

— Har noen av dere som har ansvaret for saksfeltet fått ekstra opplæring?

— Nei, men det ble sendt en representant fra etterretningsavsnittet til et seminar om trafficking i Oslo.

Lian Mathiesen mener politiet har god oversikt over gateprostitusjonen i Bergen, og at de har gjort mye for å bedre livssituasjonen til kvinnene som selger seg i området ved Strandkaien. De har blant annet fått til et langvarig og godt samarbeid med Kaia-teamet, og dessuten utarbeidet tilbakemeldingsskjema for prostituerte. Her kan kvinnene melde fra om vold og personer de frykter - også anonymt.

Ingen øremerket stilling

I 2001 uttalte Lian Mathisen: «Prostitusjon er ikke et prioritert område».

— Alle sedelighetsforbrytelser skal prioriteres, men seksuelt misbruk av barn og voldtekter går foran prostitusjon - såfremt det ikke er omfattende saker eller grove overgrep.

— Men hvis dere ikke har noen oversikt over markedet, er det vel mulig at det skjer grove overgrep mot prostituerte?

— At det skjer overgrep vi ikke får kunnskap om, er helt klart. At det er mørketall? Ja, helt klart.

— Vil du si at dette har vært et forsømt område ved Hordaland politidistrikt?

— Vi kunne helt klart hatt bedre oversikt over det som skjer, men det er igjen et spørsmål om ressurser.

— Hvilke ressurser trenger dere for å ta opp kampen mot hallikene?

— Hvis man bare kunne ønske seg slikt, så måtte det være en øremerket stilling til dette saksfeltet. Slik fungerer dessverre ikke systemet, sier Lian Mathiesen.

- Verre i Oslo

Politimester Vidar Refvik mener at Hordaland politidistrikts største utfordring er kampen mot organisert narkotikasmugling.

— Vi har generelt mindre organisert kriminalitet her enn på Østlandet. Det gjelder også trafficking. Det finnes i alle fall langt flere slike kvinner i Oslo enn her - hvis det i det hele tatt finnes noen.

I Rogaland politidistrikt er ti personer dømt, tiltalt eller siktet for hallikvirksomhet i løpet av de siste årene.

— Det er vanskelig å kommentere dette. Jeg tror det kan være tilfeldigheter som gjør at de har flere saker enn oss. Det er mulig de har et annet miljø. Hvis du ser på resultatene generelt, har vi for eksempel en mye høyere oppklaringsprosent i Hordaland enn i Rogaland. Så jeg tror ikke det har noe med kvaliteten på arbeidet vårt å gjøre, sier Refvik

Ifølge Rogaland politidistrikt avslørte de mange halliker, fordi de leste sex-annonser og aktivt oppsøkte prostituerte. De har selv gravd frem sakene sine.

— Hvis det er slik, så ser jeg at det absolutt er noe vi burde kunne gjøre, mener Tove Lian Mathiesen.

TOK INGEN: Vidar Refvik forlater Bergen etter tre år som politimester - uten ha avslørt én eneste hallik. <br/>ARKIVFOTO: ODDLEIV APNESETH