Dette er tre store prosjekter som ble loset igjennom i Stortinget av regjeringen Harlem Brundtland, med Kjell Opseth som samferdselsminister.

Nå kan disse tre veianleggene ende som skittentøyvask i en åpen høring i Stortinget, slik Nordhordlandsbrua gjorde på 1990-tallet.

Skogsholm har sendt svarene på spørsmålene som Stortingets kontroll— og konstitusjonskomité har stilt statsråden, i et brev 4. februar. Komiteen tar i løpet av våren stilling til en eventuell åpen høring om den samlede sprekken på flere hundre millioner på de tre anleggene.

Manglende styring

— Jeg er enig med Riksrevisjonen i at det ikke har vært god nok styring og rapportering (til myndighetene fra veikontorene i Hordaland og Sogn og Fjordane red.anm.) i verken plan- eller byggeperioden, skriver Skogsholm i brevet 21. februar til kontrollkomiteen.

Det er Riksrevisjonens kritiske bemerkninger til den økonomiske styringen på de tre store veianleggene Lærdalstunnelen, Trekantsambandet og «Vestre innfartsåre til Bergen» som er bakgrunnen for at kontrollkomiteen reagerer.

Lover bot og bedring

I brevet til kontrollkomiteen lover Skogsholm bot og bedring:

— I hver veiregion skal det etableres en gruppe som skal kvalitetssikre kostnaden for utbyggingsprosjekter. Er anlegget av en størrelse over 200 millioner skal Vegdirektoratet kvalitetssikre beregningene, skriver Skogsholm i brevet til Stortingets kontrollkomité.

Skogsholm forsikrer også Stortinget om at så store prosjekter som Trekantsambandet og Lærdalstunnelen ikke lenger skal legges frem for Stortinget før utenforstående eksperter har gått gjennom Statens vegvesen sine kostnadsvurderinger.

KRITISK: Samferdselsminister Torild Skogsholm er enig i at kosnadskontrollen var for dårlig for flere store veiprosjekter.

ARKIVFOTO: KNUT EGIL WANG