Daglig leder Trine Samuelsberg bekrefter at avtalen var at Vappus-navnet skulle bli værende.

— Det var et av punktene man kom til enighet gjennom forhandlingene ja. Men når man slår sammen to organisasjoner med ulike kulturer, og skal samle dette til en felles plattform, så krever det at man tar endringsarbeidet på alvor, sier Samuelsberg, som mener nytt navn signaliserer likestilling av de to organisasjonene.

Samuelsberg var daglig leder for Stiftelsen Vappus før hun ble ansatt som daglig leder i Regnbuen barnehager i 2007. To år senere begynte hun i jobb i Bergen kommune. I 2011 var hun nestleder i styret i Stiftelsen Vappus, hvor hun overtok som styreleder kort etter at avtalen om sammenslåing var signert. Det forble hun til sommeren 2012 da hun overtok som daglig leder for barnehagene til Regnbuen og Vappus.

Mistet jobben

Under forhandlingene ble Regnbuen og Vappus enige om at ingen skulle miste jobben i nytt selskap. Kort tid etter sammenslåingen forsvant likevel hele regnskapsavdelingen.

— Da vi så på hele det økonomiske bildet i den nye organisasjonen, var det ikke nok å bare flytte lønns- og regnskapsoppgavene over til Vappus. For å gjøre dette drivverdig måtte vi gjøre mer, sier Samuelsberg.

Det var ingen enkelt beslutning, forteller Samuelsberg. Samtidig presiserer hun at det var et samlet styre som gikk inn for tiltakene.

— Det ble nok oppfattet som negativt at man gikk tilbake på lovnader som var gitt i forkant. Jeg har veldig respekt for dem som opplevde det som tungt å miste jobbene sine den gangen, sier hun.

Situasjonen krevde derimot effektiviseringsgrep, mener Samuelsberg.

— I valget mellom pest og kolera, valgte vi heller å styrke driften i barnehagene.

Kort tid etter sammenslåingen ble det innført store kuttiltak i Vappusbarnehagene.

— Det er vel ikke en styrking?

— Den økonomiske situasjonen var dramatisk, og kuttene ble foreslått før sammenslåingen, sier Samuelsberg.

Hun avviser at Regnbuen skulle bidra for å få bukt med underskuddet.

— Regnbuen skulle blant annet bidra til at Vappusbarnehagene fikk finansiering til dekning av sine forpliktelser.

God økonomi

Ifølge Samuelsberg vil 2012-regnskapet vise et lite overskudd. Budsjettene for 2013 vil være i balanse.

— Vi har gått gjennom økonomien på alle nivå, identifisert områder hvor man kan øke inntjeningen og identifisert kostnadene. Hvert selskap innen konsernet skal levere positive resultater. Vi har satt ut store deler av konserntjenestene, og har nå en liten, men effektiv administrasjon.

Pengene som i dag går til å betale tilbake lånet på nesten 50 millioner, vil om åtte år gå rett på bunnlinjen, bekrefter hun.

— Men vi skal bruke pengene vi får til å oppgradere barnehagene, bygge nye barnehager og gjøre ting i barnehagene. Barnehagenes budsjetter skal også styrkes.

— Det er også 150 millioner i eiendomsmasse som går fra Vappus til Regnbuen?

— Det ble foretatt en verdivurdering av eiendommene i forbindelse med sammenslåingen. Den summen der kan nok stemme, ja, sier Samuelsberg.

Hun påpeker at det er knyttet like mye gjeld, samt klausuler til disse eiendommene.