Bergens Tidende har de siste dagene avdekket hvordan den ekskluderte partisekretæren har sikret seg kontroll i Bergen Frp. Nå står tre av hans tidligere samarbeidspartnere frem og bekrefter kontakten.

Partidiktatur

— Jeg ble med på disse møtene i 1999 for å få slutt på at Arne Sortevik skaltet og valtet som han ville med partiet i Bergen, sier Schjenken.

— Vi som var med ønsket en slutt på at verv og politisk innflytelse bare ble delt ut til dem som Sortevik likte, sier Bjørn Tore Olsen.

I ettertid sier begge at de har innsett at de tok feil når det gjaldt Sortevik.

— Han styrte bystyregruppen på en glimrende måte, sier Schjenken.

Både han og Bjørn Tore Olsen var med og organiserte kuppet mot Arne Sortevik som gruppeleder i 1999. Men det ble ikke mer demokratisk da Arvid Blommedal og hans støttespillere fikk makten.

Brøt med kuppmakerne

— Jeg valgte selv på eget initiativ å bryte kontakten med «gruppen» etter en periode, da jeg allerede den gang så hvilken vei det gikk, forteller Schjenken. Arvid Blommedal var kun opptatt av posisjoner, og å få inn «sine folk». Sa man imot Blommedal og hans venner, skulle man ut av alt i Frp.

I motsetning til Olsen, har Schjenken hatt kontakt med Blommedal og Sørensen helt frem til nominasjonsmøtet i Bergen Frp i november. Han beskriver en til dels omfattende møtevirksomhet, særlig i sommer og høst.

— Men da jeg ble invitert til møter i vår for å finne ut hvem blant oss gamle kuppmakere som man kunne stole på, snakket jeg med Liv Røssland på forhånd. Jeg hadde ikke lyst til å være med på dette, men vi to ble enige om at det kunne være lurt at jeg likevel ble med, for å finne ut hva som skjedde.

Til partiets beste

Både Olsen og Schjenken sier i dag at de gikk inn i dette spillet med gode motiver. De skulle rydde opp og innføre et nytt og mer ærlig regime. Dyktighet og ikke vennskap og kjennskap skulle bestemme hvem som fikk posisjoner.

De er fullt på det rene med at det de har gjort er eksklusjonsgrunn, men håper partiledelsen gjennom å rydde opp i forholdene, kan skape grunnlag for en hederlig partikultur.

Disse personene har ifølge Olsen, Schjenken og Sulen vært med på møter med Terje Sørensen:

n Stortingsrepresentantene Gjermund Hagesæter og Karin Woldseth.

n Bystyremedlemmene Arvid Blommedal. Arnulf Svanevik, Rønnaug Espevik, John Johnsen og Tor Woldseth.

Bjørn Tore Olsen sier til Bergens Tidende at han kan bekrefte at Gjermund Hagesæter var med på hemmelige møter med Terje Sørensen på biblioteket på Hotell Norge ved flere anledninger i 1999. Alle tre har vært på møter med Karin Woldseth, men bare Knut Vidar Schjenken var til stede da Woldseth i høst møtte blant andre Terje Sørensen for å diskutere nominasjonen i Bergen Frp.