Tommy Nysæther (27) ble tiltalt for voldtekt av en 12 år gammel jente. Opplysninger som kom frem i retten førte til at aktor, førstestatsadvokat Walter Wangberg, la ned påstand om at Nysæther måtte frifinnes. Retten frifant Nysæther, og slaktet politiets etterforskning av saken. Nysæther kommer til å kreve rundt 100.000 kroner i erstatning fra staten for urettmessig straffeforfølgelse.

Nå har alle ansvarlige i saken, inkludert etterforsker, ledelsen i politidistriktet og Wangberg hatt et møte, der Nysæther-saken ble grundig gjennomgått.

Bred enighet

— Kommer feilene som ble begått til å få konsekvenser for enkeltpersoner?

— Nei, det er ikke på et slikt plan at det er grunnlag for det, men det var bred enighet på møtet om at flere ting burde vært gjort annerledes, sier Wangberg.

— Det er mange her som må ta ansvar for at det gikk som det gjorde i denne saken. Underveis i etterforskningen er det helt klart ting som har sviktet. Vi vil lære av denne saken, og bruke erfaringene fra den til å unngå at noe liknende skjer igjen, sier politiavdelingssjef Tove Lian Mathiesen ved Hordaland politidistrikt.

— Et av hovedproblemene har vært for dårlig kommunikasjon mellom etterforsker, politijurist og statsadvokat, sier Wangberg.

Det gikk to og et halvt år fra saken ble anmeldt til rettssaken kom opp. Underveis i prosessen hadde tre forskjellige politijurister og to statsadvokater ansvar for saken.

— Saken har lidd under de stadige skiftene av jurister, sier Lian Mathiesen.

Tankekors

— Det er et stort tankekors at siktede skal være prisgitt tilfeldigheter som bytte av jurister. Rutiner for å sikre kontinuiteten i saken selv om det byttes jurister, ser ut til å være helt fraværende. Ut over det er vi selvsagt fornøyde med at politiet tar selvkritikk og innrømmer feil.

Det vil også få betydning for erstatningssaken som skal reises på vegne av Nysæther, sier advokat Aage Mjeldheim, Nysæthers forsvarer. Mjeldheim mener politiet burde ha tatt kontakt med Nysæther og beklaget direkte overfor ham.