Iversen medgir at dagens praksis ikke gir kommunen god nok kontroll med om lover og regler følges av utbygger.

— Før hadde man bygningskontrollører som var ute på alle nye prosjekter. Nå er ansvaret lagt på ansvarlig søker. De må selv vise at de har alt sitt på det tørre. Dessverre følger ikke alle opp den tilliten de får, sier Iversen.

Også seksjonsleder Trygve Sæle bekrefter at kontrollen i dag stort sett er tuftet på egenerklæringer.

— Vi var nok mye mer ute før. Vi har ikke mulighet til kontrollere så mye selv lenger, sier han.

Kommunaldepartementet har antydet at minst 10 prosent av prosjektene bør få besøk av kontrollører. Det arbeides nå med en ny plan- og bygningslov, og et av forslagene er å lovfeste denne andelen. Da trenger byggesaksavdelingen mer ressurser.

— I 2007-budsjettet vil jeg prioritere to områder. Det ene er raskere saksbehandling, det andre er mer midler til tilsyn. I dag sjekker vi ut alle bekymringsmeldinger, men vi bør også selv gå på uanmeldt tilsyn, sier Iversen.

Hun peker på at det har vært en kraftig vekst i antall byggesaker som behandles. Derfor mener hun departementet må ta hensyn til erfaringene i Bergen når de utarbeider ny lov.