Mannen er politianmeldt av Fylkesmannens miljøvernavdeling, som mener saken kunne fått meget alvorlige følger.

— Mannen er fortvilet og har forklart at han ikke forsto alvoret i saken før han leste medieomtalen. Da fikk han hetta, og meldte seg, sier stasjonssjef Arne Vardøy ved Åsane og Arna politistasjon.

— Hva skulle han bruke syrene og cyanid-forbindelsen til?

— Han har forklart at han ville starte overflatebehandling av metaller og fornikling på hobbybasis. Dette fikk han ikke til, og stoffene ble stående på et lager i Åsane inntil nye leietakere flyttet inn i lokalet nylig, sier Vardøy.

På lager i ti år

Ifølge 35-åringens forklaring kjørte han deretter til spesialavfallsmottaket ved Åsane Brannstasjon og leverte kjemikaliedunkene fra seg der, sier Vardøy.

Stasjonssjefen vil ikke opplyse hvor i Åsane mannen har oppbevart giften inntil han kjørte til containeren i Ulset og satte dunkene fra seg der.

35-åringen har imidlertid forklart at han importerte syrene og cyanidforbindelsen fra USA tidlig på 1990-tallet.

— Han innrømmer at han nå ville kvitte seg med stoffene, men hevder han trodde det var lovlig å levere dem inn på spesialavfallsmottaket, sier Vardøy.

Ifølge stasjonssjefen skal mannen ha vært dypt fortvilet da han gjennom mediene ble kjent med den faren stoffene representerer, både enkeltvis og ikke minst i kombinasjon med hverandre.

Blåsyregass

Cyanid og syre danner den livsfarlige blåsyregassen. Kjemiprofessor Gunnar Aksnes har tidligere uttalt til BT at det er «fullstendig galskap» å oppbevare disse stoffene sammen.

Mannen som nå har erkjent giftdumpingen, er anmeldt for å ha brutt forskriften om farlig avfall. - Påtalemakten vil nå vurdere om det skal reises sak mot mannen, sier Vardøy.

Mannen sparte 20.000 kroner ved å unnlate å levere stoffene til et betjent mottak. Det kan vise seg å bli en svært dyrt spareprosjekt. Han risikerer både bøter og fengsel.

Stasjonssjefen mener saken også reiser spørsmål om spesialavfallsmottakene er godt nok merket når det gjelder hvilke stoffer som kan innleveres ved disse stasjonene.

Den aktuelle stasjonen på Ulset har stått ulåst i lange perioder, og barn har derfor hatt fri adgang til giftstoffene som har vært plassert der.

Overrasket

Overingeniør Hallvard Hageberg ved fylkesmannens miljøvernavdeling sier til BT at han er glad for at synderen nå har meldt seg. Men han er samtidig overrasket over at det er en privatperson som står bak hensettelsen.

— Ut fra mengdene det er snakk om, trodde vi det var en bedrift som sto bak, sier Hageberg.

Folk i bransjen som BT har snakket med er av samme oppfatning som Hageberg. De sier at mengdene med stoffer det her er snakk om tyder på at man har å gjøre med en profesjonell aktør.