• Jeg kan ikke gjøre annet enn å innrømme at jeg har gjort en vurderingsfeil i forhold til skjenkedokumentene, sier daglig leder i Era, Trond Monsen.

ROY HILMAR SVENDSEN

Han ønsker ikke å gå i detaljer på hvordan han har feiltolket dokumentene, men hevder han blant annet har surret på bakgrunn av korreksjoner som ble gjort i søknaden om skjenkebevilling.

— Det er klart at jeg burde ha sett dette tidligere, sier Monsen.

Kontor for skjenkesaker i Bergen kommune ser ikke med blide øyne på overtrampet, og vurderer sanksjoner som prikkbelastning og inndragning av skjenkebevillingen.

Samtidig som Trond Monsen legger seg flat og innrømmer sine feil, ber han for seg selv og sine ansatte.

— Jeg håper inderlig at vi ikke mister skjenkebevillingen på grunn av denne feilen. 74 personer er nettopp blitt ansatt hos oss, og det ville være forferdelig om dette skulle gå utover dem. Vi har prøvd å gjøre noe positivt for byen, og håper det ikke faller i grus nå, sier Monsen.

Utestedet har nå satt opp et fallnett i trappehuset hvor den 31 år gamle somalieren falt ned og døde.

— Nettet vi har satt opp nå, er en midlertidig løsning. Det skal likevel tåle masse. Hovedfokus for oss er å sikre at noe liknende ikke har mulighet for å skje igjen, sier Monsen.

Samtlige ansatte på utestedet har fått tilbud om samtaler med lege og spesialistoppfølgning etter dødsulykken torsdag. Ifølge Monsen har han ikke fått noen signaler om at det er ansatte som har behov for sykemelding.

— Jeg tror de fleste foretrekker å komme seg på jobb igjen raskest mulig. Vi har et godt arbeidsmiljø, og skal gjøre alt vi kan for å ta vare på hverandre, sier Monsen.