• Vi seiler fregatter fra 60-tallet og mangler fire milliarder på neste års forsvarsbudsjett. Boligstandarden gjenspeiler det Forsvaret sliter med, nemlig pengemangel, sier oberstløytnant Rune M. Røen.

Røen er sjef for eiendoms-, bygg— og anleggsavdelingen ved Haakonsvern orlogsstasjon. Der har han ansvaret for vedlikeholdet av 1700 forsvarsanlegg og 286 boliger i Bergens-området, til sammen 400.000 kvadratmeter grunnflate. Han er helt enig med leietaker Rolf J. Ledal, som ønsker en høyere bostandard. - Det ser litt shabby ut i Gors vei, både på grunn av manglende vedlikehold, men også på grunn av at beboerne der ikke tar godt nok vare på eiendommene og omgivelsene rundt, sier Rune M. Røen til Bergens Tidende.

Han var sammen med Rolf J. Ledal på en «inspeksjonsrunde» onsdag. - Vi har rundt to millioner kroner til disposisjon årlig. Det skal dekke alle Forsvarets boliger. Vi søker stadig om penger, men får ikke nok fra Forsvarets overkommando, sier Røen.

Han understreker at han ikke synes situasjonen er så svart som Rolf Ledal fremstiller den.

— Mange av boligene i Gors vei er i rimelig bra forfatning. Jeg vil si at dette boligfeltet ligger i mellomsjiktet i forhold til andre boliger Forsvaret eier. I dag er tre boenheter stengt i Brønndalen og Wallemsviken fordi standarden er uforsvarlig lav. Det er ganske tragisk. Men vi har også 12 innflyttingsklare boliger i tipp-topp stand, sier Røen.

Husene i Gors vei ble bygget på slutten av 50-tallet. For 10-12 år siden fikk husene blant annet ny bekledning, nye tak, og oppgraderte baderom og kjøkken.

— Vi har prioritert innemiljø. Vi må heller ikke glemme at vi i Bergen har mye vind og regn, og at et slikt klima tærer ekstra mye på bygningsmassen, sier Røen.

På 400 av 1700 forsvarsbygg i Bergen er det ikke gjort større moderniseringer de siste 20 årene.