Av 360 fengselsplasser i Bergensområdet, er til enhver tid rundt 100 i bruk av gjengangerne som står på politiets A— eller B-liste.

— Oppfølgingen er ikke god nok i dag. Samtidig blir det færre og færre som slipper ut med bare en plastpose i hendene. Flere blir løslatt med et etablert opplegg, enten det er skole, arbeid eller rusbehandling, sier Per Sigurd Våge i Kriminalomsorgen Vest.

Misliker hospits

Han mener institusjonene som skal hjelpe gjengangerne utenfor fengselet tidligere har forsømt sin oppgave.

— Nå er det nye takter, der flere samarbeider om hjelpen, sier Våge.

Helsevern, rusbehandling, sosialtjeneste, Husbanken, skole og NAV er de ulike institusjonene som skal samarbeide med fengslene mens straffen gjennomføres.

— Vi håndterer gjengangerne annerledes enn før. Vi prøver å skreddersy tiltakene ut fra hver enkelts problem, sier Våge.

Han mener en av utfordringene er at mange av gjengangerne soner mye av dommen i varetekt. Det skjer som regel på lukket avdeling - der de har mindre muligheter til å gå på skole enn på åpnere avdelinger.

Helse- og omsorgsbyråd Liv Røssland (Frp) mener bruken av hospits til ferske løslatte minker.

— Hospits er en midlertidig ordning vi helst skal unngå. Det er en kriseløsning, sier Røssland.

Glipper ved tidlig løslatelse

Bergen kommune får vite om løslatelser av Kriminalomsorgen, som driver fengslene. Siden i fjor har kommunen og fengslene samarbeidet om å følge opp gjengangerne når de slipper ut.

— Vi vet hvor viktig det er at de får noe tilrettelagt. Derfor har vi bygget flere boliger med booppfølging til disse gruppene, sier Røssland.

Det finnes slike boliger i både Åsane og Fana.

Ikke alt fungerer smertefritt ennå. Blant annet glipper det ofte når innsatte blir tidligere løslatt enn planlagt.

— Det vil alltid være utfordringer i dette arbeidet. Meningen er at vi skal hjelpe med bolig og arbeid når de slipper ut. Vi vet at mange trenger hjelp til det å bo, sier Røssland.