De første resultatene fra de tekniske undersøkelsene har nemlig ikke gitt politiet de svarene de hadde ønsket seg.

Ingen av dem kan knytte noen av de siktede til åstedet. Det er heller ikke funnet DNA eller fingeravtrykk som kan knyttes til drapet.

— Svarene har vært negative, bekrefter Vardøy.

— Men ting kan fort snu seg. Det vet vi fra tidligere. Mange av prøvene som er sendt inn, er heller ikke ferdig analysert, legger lensmannen til.

Slår sprekker

Fra å ha en tilsynelatende opplagt sak, med tre siktet og pågrepet, er situasjonen for politiet i dag en helt annen:

n Den drapssiktede 16-åringen er den eneste som sitter fengslet for drapet. I de sju-åtte forklaringene han har gitt, mener politiet det er flere uoverensstemmelser som svekker hans påståtte uskyld. Politiet støtter seg også til et vitne som skal ha hørt 16-åringen uttale at han skulle ta den nå drepte Mentz Dankert Løtvedt (59). Politiet mener også at gutten hadde et motiv for ugjerningen, da han skal ha hatt en uoverensstemmelse med 59-åringen.

n 19-åringen, som ble siktet for å ha unngått forbund om drap, fant Bergen tingrett ikke skjellig grunn til å mistenke i saken. Politiet har ikke frafalt siktelsen, og heller ikke greid å knytte mannen nærmere til saken. 19-åringen sitter for tiden i fengsel for en annen dom, og hadde alibi på drapstidspunktet.

n 20-åringen ble siktet i drapssaken, men politiet valgte å løslate ham uten å fremstille han for fengsling. Det er ventet at saken mot ham vil bli henlagt.

— Ingen er sjekket ut av saken til nå. Vi tar ikke stilling til det på dette tidspunktet av etterforskningen, sier Vardøy.

Folk vet mer

Lensmannen innrømmer derimot at bildet av saken ikke er slik man så det i starten. Manglende gjennombrudd i den taktiske etterforskningen er et av flere forhold som gjør at etterforskningen går tungt.

— Vi har inntrykk av at det finnes folk som vet mer om drapet enn de har vært villige til å fortelle oss, sier Vardøy.

Stadig kommer det til ny vitner i saken. Flere av dem tilhører det kriminelle miljøet. Et problem er at disse er lite lystne til å snakke med politiet enten de vet noe eller ikke.

— Dette må politiet leve med. Vi fortsetter derfor en bred etterforskning og er innstilte på at det kan ta tid å løse saken i sin helhet, sier Vardøy.

En viktig oppgave nå er å kartlegge mobiltrafikken til den drepte. Hvem ringte han selv til, og hvem tok kontakt?

— Vi har dannet oss et godt bilde av omgangskretsen, men treffer stadig på nye vitner, sier Vardøy.

Familien til de siktede har uttrykt frustrasjon over at sønnene deres er forhåndsdømt og at politiet ikke gjør nok for å sjekke ut tips. Et av dem er tre utlendinger som den drepte hadde kontakt med en tid før drapet. 59-åringen skal ifølge tipset ha leid disse til å kjøre seg en tur, uten at avtalt beløp ble betalt.

— Vi har vært i kontakt med disse personene. Så langt er det ikke noe som tyder på at de har gjort noe straffbart, sier lensmannen.

SLITER: Politiinspektør Svein Erik Krogvold (til venstre) og lensmann Arne Vardøy forbereder seg på en langvarig drapsetterforskning. Politiet sliter nemlig i motbakke. <br/>Foto: Knut Egil Vang